، جمعه ۲۰ مهر شماری از مردم در بهبهان به نشانه اعتراض در محل برگزاری نمازجمعه این شهر تجمع کردند. آنها بر روی یک پارچه نوشته بزرگ به عدم استخدام و اشتغال «جوانان تحصیلکرده بومی» اعتراض کردند. بهبهان یکی از شهرهای استان خوزستان به شمار می‌رود که نرخ بیکاری بالایی دارد. استان خوزستان در رتبه‌بندی نرخ بیکاری رسمی دولت جمهوری اسلامی سومین استان با نرخ بیکاری بالا است. این در حالی است که خوزستان یکی از منابع اصلی نفت و گاز ایران است. منابع دولتی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری استان خوزستان را ۱۴,۲ درصد اعلام کرده‌اند که بالاتر از نرخ میانگین بیکاری است. پیشتر نیز گروهی از جوانان در آبادان مقابل پالایشگاه این شهر تجمع کردند و خواستار استخدام و اشتغال «بومی»ها شدند.

، جمعه ۲۰ مهر شماری از مردم در بهبهان به نشانه اعتراض در محل برگزاری نمازجمعه این شهر تجمع کردند. آنها بر روی یک پارچه نوشته بزرگ به عدم استخدام و اشتغال «جوانان تحصیلکرده بومی» اعتراض کردند. بهبهان یکی از شهرهای استان خوزستان به شمار می‌رود که نرخ بیکاری بالایی دارد. استان خوزستان در رتبه‌بندی نرخ بیکاری رسمی دولت جمهوری اسلامی سومین استان با نرخ بیکاری بالا است. این در حالی است که خوزستان یکی از منابع اصلی نفت و گاز ایران است. منابع دولتی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری استان خوزستان را ۱۴,۲ درصد اعلام کرده‌اند که بالاتر از نرخ میانگین بیکاری است. پیشتر نیز گروهی از جوانان در آبادان مقابل پالایشگاه این شهر تجمع کردند و خواستار استخدام و اشتغال «بومی»ها شدند.

منتشر شده در on 12 اکتبر 2018 at 6:44 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای ، جمعه ۲۰ مهر شماری از مردم در بهبهان به نشانه اعتراض در محل برگزاری نمازجمعه این شهر تجمع کردند. آنها بر روی یک پارچه نوشته بزرگ به عدم استخدام و اشتغال «جوانان تحصیلکرده بومی» اعتراض کردند. بهبهان یکی از شهرهای استان خوزستان به شمار می‌رود که نرخ بیکاری بالایی دارد. استان خوزستان در رتبه‌بندی نرخ بیکاری رسمی دولت جمهوری اسلامی سومین استان با نرخ بیکاری بالا است. این در حالی است که خوزستان یکی از منابع اصلی نفت و گاز ایران است. منابع دولتی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری استان خوزستان را ۱۴,۲ درصد اعلام کرده‌اند که بالاتر از نرخ میانگین بیکاری است. پیشتر نیز گروهی از جوانان در آبادان مقابل پالایشگاه این شهر تجمع کردند و خواستار استخدام و اشتغال «بومی»ها شدند. بسته هستند