آدولف هیتلر تا پیش از رسیدن به قدرت، به جمع‌آوری آثار هنری علاقه وافری داشت. او بعد از به دست گرفتن قدرت هر آنچه به مذاق‌اش خوش نمی‌آمد، به آن برچسب «هنر منحط» زده و دستور ضبط آنها از موزه‌ها را صادر کرد.

«هنر منحط»‌‌؛ چگونه هیتلر و نازی‌ها هنر را به بدنامی کشاندند

آدولف هیتلر تا پیش از رسیدن به قدرت، به جمع‌آوری آثار هنری علاقه وافری داشت. او بعد از به دست گرفتن قدرت هر آنچه به مذاق‌اش خوش نمی‌آمد، به آن برچسب «هنر منحط» زده و دستور ضبط آنها از موزه‌ها را صادر کرد.

منتشر شده در on 10 نوامبر 2017 at 9:01 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای آدولف هیتلر تا پیش از رسیدن به قدرت، به جمع‌آوری آثار هنری علاقه وافری داشت. او بعد از به دست گرفتن قدرت هر آنچه به مذاق‌اش خوش نمی‌آمد، به آن برچسب «هنر منحط» زده و دستور ضبط آنها از موزه‌ها را صادر کرد. بسته هستند