ئیس اورژانس اجتماعی کشور می‌گوید، در شش ماهه نخست امسال، ۱۶هزار مورد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی کشور گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا جعفری در سمیناری گفته است، تاکنون ۲۷ هزار و ۵۰۰ مورد از انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور می‌گوید، در شش ماهه نخست امسال، ۱۶هزار مورد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی کشور گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا جعفری در سمیناری گفته است، تاکنون ۲۷ هزار و ۵۰۰ مورد از انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده است.

به گزارش راديو فردا، به گفته این مقام مسئول، ٣٨ درصد از این کودکان در سن دبستان و زیر دبستان بوده‌اند و ١٢ درصد در مقطع راهنمایی بوده‌اند. همچنین ٢٩ درصد از آزارها، جسمی و سه درصد جنسی گزارش شده است. این گزارش می‌افزاید که بسیاری از خانواده‌ها از ترس امنیت و آبرو، بسیاری از موارد آزار جنسی را گزارش نمی‌کنند.

منتشر شده در on 20 فوریه 2018 at 5:36 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای ئیس اورژانس اجتماعی کشور می‌گوید، در شش ماهه نخست امسال، ۱۶هزار مورد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی کشور گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا جعفری در سمیناری گفته است، تاکنون ۲۷ هزار و ۵۰۰ مورد از انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده است. بسته هستند