احمد منتظری از برنامه‌های احمد خمینی برای جانشینی پدرش می‌گوید

https://www.radiofarda.com/a/29040095.html

منتشر شده در on 17 فوریه 2018 at 7:47 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای احمد منتظری از برنامه‌های احمد خمینی برای جانشینی پدرش می‌گوید بسته هستند