تاریخ اندیشه سیاسی دینی ج.ا. شده است، در روز 

۶ اردیبهشت در دیدار با وزیر کار گفته: چگونه است که کفار

 می‌توانند کشورداری کنند «اما ما با داشتن امام حسین  و

 امام علی  نتوانسته‌ایم». او همچنین ضمن اشاره به 

مشکلات نظام گفته: «اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند 

همه ما را به دریا خواهد ریخت به همین جهت حواس‌تان باشد.

 البته بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند، اما ما جای فرار نداریم.»