از شهرهای عمده آسیای میانه که پس از انقلاب اکتبر روسیه به وجود آمد، دوشنبه، پایتخت تاجیکستان است. این شهر روستایی تقریبا با پنج هزار جمعیت بود که در سال ۱۹۲۴ پایتخت جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان (وابسته به جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان) اعلام شد

دوشنبه – استالین آباد – دوشنبه؛ پایتخت تاجیکستان در آغاز انقلاب اکتبر

  • 13 نوامبر 2017 – 22 آبان 1396

از شهرهای عمده آسیای میانه که پس از انقلاب اکتبر روسیه به وجود آمد، دوشنبه، پایتخت تاجیکستان است. این شهر روستایی تقریبا با پنج هزار جمعیت بود که در سال ۱۹۲۴ پایتخت جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان (وابسته به جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان) اعلام شد. نخستین سند شهرسازی دوشنبه سال ۱۹۲۷ تصویب شد و دو سال بعد این روستای تبدیل شده به شهر نام «استالیناباد» را گرفت – نامی که تا سال ۱۹۶۰ با خود داشت. نخستین ساختمانهای این شهر در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ بنیاد شده اند، اما از آن زمان تا کنون همواره در حال توسعه بوده است.

عکسهای زیر را غفور شیرمتف، تاریخدان تاجیک از بایگانی خود در اختیار ما گذاشته است:

ورود نخستین هیات دولت جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به شهر دوشنبه در سال ۱۹۲۵
Image captionورود نخستین هیات دولت جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به شهر دوشنبه در سال ۱۹۲۵
دوشنبه در سال۱۹۲۶، تاسیس نخستین لشکر سواره نظام محلی که علیه دسته های ابراهیم بیک جنگیده است
دوشنبه در سال ۱۹۲۶، تاسیس نخستین لشکر سواره نظام محلی که علیه دسته های ابراهیم بیک جنگیده است
دوشنبه در سال ۱۹۲۶، نخستین دسته پلیس خلق تاسیس شد
دوشنبه در سال ۱۹۲۶، نخستین دسته پلیس خلق تاسیس شد
دوشنبه در سال ۱۹۲۵: نخستین درمانگاه یا مرکز بهداشتی افتتاح شد
دوشنبه در سال ۱۹۲۵: نخستین درمانگاه یا مرکز بهداشتی افتتاح شد
دوشنبه در سال ۱۹۲۵: نخستین دسته پیشاهنگان (بچه های مدرسه شوروی با کراواتهای سرخ شوروی) در تاجیکستان تاسیس شد
دوشنبه در سال ۱۹۲۵: نخستین دسته پیشاهنگان (بچه های مدرسه شوروی با کراواتهای سرخ شوروی) در تاجیکستان تاسیس شد
دوشنبه در سال ۱۹۲۵: نخستین مغازه یا فروشگاه دولتی در دوشنبه تاسیس شد
دوشنبه در سال ۱۹۲۵: نخستین مغازه یا فروشگاه دولتی در دوشنبه تاسیس شد
دوشنبه در سال ۱۹۲۶ - نخستین خودروهایی که وارد تاجیکستان شدند، خودروهای آمو اف 15 در کارخانه ای در مسکو تولید شده اند
دوشنبه در سال ۱۹۲۶ – نخستین خودروهایی که وارد تاجیکستان شدند، خودروهای آمو اف 15 در کارخانه ای در مسکو تولید شده اند
دوشنبه در سال ۱۹۲۶ - نخستین محموله تجهیزات کشاورزی که از روسیه به دوشنبه رسید
دوشنبه در سال ۱۹۲۶ – نخستین محموله تجهیزات کشاورزی که از روسیه به دوشنبه رسید
نخستین قطار 11 سپتامبر سال 1929 وارد دوشنبه شد
نخستین قطار 11 سپتامبر سال 1929 وارد دوشنبه شد
نخستین لوله آبرسانی شهری در دوشنبه در سال 1932 مورد بهره برداری قرار گرفت
نخستین لوله آبرسانی شهری در دوشنبه در سال 1932 مورد بهره برداری قرار گرفت
این نخستین ساختمان بزرگی است که در دوشنبه در سال 1916 ساخته شده بود و سال ۱۹۳۰ به اولین بیمارستان شهری تبدیل شد
این نخستین ساختمان بزرگی است که در دوشنبه در سال 1916 ساخته شده بود و سال ۱۹۳۰ به اولین بیمارستان شهری تبدیل شد
نخستین سلمانی نمونه شوروی در دوشنبه در سال ۱۹۳۰ ساخته شد
نخستین سلمانی نمونه شوروی در دوشنبه در سال ۱۹۳۰ ساخته شد
نخستین هنگ سواره نظام کوهستانی که سال 1929 تاسیس شد. بسیاری از جنگاوران این دسته در سال 1929 در لشکرکشی شوروی به افغانستان برای انجام عملیات دفاع از امان الله خان که سرنگون شده بود شرکت کردند. بعدها این هنگ دسته های ابراهیم بیک را نیز از میان برد
نخستین هنگ سواره نظام کوهستانی که سال 1929 تاسیس شد. بسیاری از جنگاوران این دسته در سال 1929 در لشکرکشی شوروی به افغانستان برای انجام عملیات دفاع از امان الله خان که سرنگون شده بود شرکت کردند. بعدها این هنگ دسته های ابراهیم بیک را نیز از میان برد
نخستین بانک دولتی در خیابان به نام لنین شهر دوشنبه در سال ۱۹۳۰ افتتاح شد
نخستین بانک دولتی در خیابان به نام لنین شهر دوشنبه در سال ۱۹۳۰ افتتاح شد
نخستین میکرورایون برای زیست که سال۱۹۳۰ به کمک معماران پژوهشگاه لنینگراد (سن پیترزبورگ) ساخته شد. یکی از محلات مرکزی شهر دوشنبه که مدرسه شماره یک شهر دوشنبه هم آنجا ساخته شده است
نخستین میکرورایون (شهرکهای مسکونی) برای زیست که سال ۱۹۳۰ به کمک معماران پژوهشگاه لنینگراد (سن پیترزبورگ) ساخته شد. یکی از محلات مرکزی شهر دوشنبه که مدرسه شماره یک شهر دوشنبه هم آنجا ساخته شده است
نخستین مغازه کتاب فروشی دولتی متعلق به انتشارات دولتی تاجیکستان موسوم به
نخستین مغازه کتاب فروشی دولتی متعلق به انتشارات دولتی تاجیکستان موسوم به «تاجگیز» در سال 1932 افتتاح شد
نخستین گروه کارمندان سیاسی سطح متوسط تاجیکستان که از مدرسه نظامی آسیای میانه به نام لنین در تاشکند فارغ التحصیل می شوند
نخستین گروه کارمندان سیاسی سطح متوسط تاجیکستان که از مدرسه نظامی آسیای میانه به نام لنین در تاشکند فارغ التحصیل می شوند
نخستین تندیس لنین در دوشنبه در سال 1926 نصب شد. سازنده آن واسیلی کوزلوف از پیکره سازان معروف شوروی. این تندیس در محل امروزه چایخانه
نخستین تندیس لنین در دوشنبه در سال 1926 نصب شد. سازنده آن واسیلی کوزلوف از پیکره سازان معروف شوروی. اکنون این تندیس در محل چایخانه «راحت» در شهر دوشنبه نصب شده بود.
نسختین مدرسه موسیقی در دوشنبه در دهه ۱۹۳۰ باز شد که تا حالا موجود است.
نسختین مدرسه موسیقی در دوشنبه در دهه ۱۹۳۰ باز شد که تا حالا موجود است.
نخستین قطار منظم در مسیر استالین آباد - تاشکند (استالین آباد آن زمان نام دوشنبه کنونی بود)
نخستین قطار منظم در مسیر استالین آباد – تاشکند (استالین آباد آن زمان نام دوشنبه کنونی بود)
نخستین تراکتوری که از لنینگراد (سن پیترزبورگ) به دوشنبه فرستاده شد، در یکی از مزارع به کار شروع می کند.
نخستین تراکتوری که از لنینگراد (سن پیترزبورگ) به دوشنبه فرستاده شد، در یکی از مزارع به کار شروع می کند.
نخستین ترمینال راه آهن که در سال 1935 با طرحی از کوتین، معمار روس، ساخته شد. در داخل آن تندیسی برنزی از استالین هم وجود داشت.
نخستین ترمینال راه آهن که در سال 1935 با طرحی از کوتین، معمار روس، ساخته شد. در داخل آن تندیسی برنزی از استالین هم وجود داشت.
پیاده‌رودر خیالان لنین شهر دوشنبه در سال ۱۹۳۰ ساخته می شوند
پیاده‌رو در خیالان لنین شهر دوشنبه در سال ۱۹۳۰ ساخته می شوند
دوشنبه در سال ۱۹۳۰: افتتاح فرودگاه دوشنبه
دوشنبه در سال ۱۹۳۰: افتتاح فرودگاه دوشنبه
نخستین کارخانه صنعتی، کارخانه پنبه در سال 1927 در دوشنبه افتتاح شد
نخستین کارخانه صنعتی، کارخانه پنبه در سال 1927 در دوشنبه افتتاح شد
دوشنبه در سال 1933: در یکی از کلاسها مدرسه هفت ساله ها
دوشنبه در سال 1933: در یکی از کلاسها مدرسه (هفت ساله‌ها)
یکی از رویدادهای مهم در حیات زنان تاجیک کشف فرنجی (حجاب) بود. در این عکس زنان تاجیک در حالی که پیش چادرهای خود را بالا کرده و چهره شان را نشان می دهند در سال 1929 ظاهر می شوند. اینها نخستین زنانی هستند که حجاب را از صورت خود برداشتنه و به پشت انداخته اند.
کی از رویدادهای مهم در حیات زنان تاجیک کشف فرنجی (حجاب) بود. در این عکس زنان تاجیک در حالی که پیش چادرهای خود را بالا کرده و چهره شان را نشان می دهند در سال 1929 ظاهر می شوند. اینها نخستین زنانی هستند که حجاب را از صورت خود برداشتنه و به پشت انداخته اند.
آغاز ساختمان نخستین بنای کمیته اجرایی مرکزی جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در سال 1925 از سوی ساختمانچیانی که از ولایتهای سامارا و اورنبورگ روسیه آمده بودند
آغاز ساختمان نخستین بنای کمیته اجرایی مرکزی جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در سال 1925 از سوی ساختمانچیانی که از ولایتهای سامارا و اورنبورگ روسیه آمده بودند
خیابان
خیابان «کمونیستی» که یکی از اولین خیابانهای شهر دوشنبه بود در سال 1929 عکاسی شده است
نخستین دوره های محو بی سوادی در دوشنبه که در سال 1928 شروع شد
نخستین دوره های محو بی سوادی در دوشنبه که در سال 1928 شروع شد
نسختین مدرسه روسی که در شهر دوشنبه در سال تحصیلی 1928 و 1929 افتتاح شد. اما در آن بچه های تاجیک هم تحصیل می کردند
نسختین مدرسه روسی که در شهر دوشنبه در سال تحصیلی 1928 و 1929 افتتاح شد. اما در آن بچه های تاجیک هم تحصیل می کردند
دوشنبه در سال 1940: نخستین بار راهها را برای اسفالت سازی آماده می کنند و حاشیه راه را با سیمان می سازند، در خیابان مرکزی که آن زمان نام لنین را داشت و حالا رودکی نام دارد
دوشنبه در سال 1940: نخستین بار راهها را برای اسفالت سازی آماده می کنند و حاشیه راه را با سیمان می سازند، در خیابان مرکزی که آن زمان نام لنین را داشت و حالا رودکی نام دارد
تاسیس نخستین نئاتر تابستانه در شهر دوشنبه در سال 1937 که آن را
تاسیس نخستین نئاتر تابستانه در شهر دوشنبه در سال 1937 که آن را «تئاتر سبز» می نامیدند
یکی از نخستین سینماهای تابستانه به نام
یکی از نخستین سینماهای تابستانه به نام «جوانان» که سال 1940 در شهر دوشنبه ساخته شده است
نخستین گردهمایی تاسیس دولت شوروی در یکی از محلات مرکزی شهر دوشنبه در دهه 1920
نخستین گردهمایی تاسیس دولت شوروی در یکی از محلات مرکزی شهر دوشنبه در دهه 1920
منتشر شده در on 16 نوامبر 2017 at 5:25 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای از شهرهای عمده آسیای میانه که پس از انقلاب اکتبر روسیه به وجود آمد، دوشنبه، پایتخت تاجیکستان است. این شهر روستایی تقریبا با پنج هزار جمعیت بود که در سال ۱۹۲۴ پایتخت جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان (وابسته به جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان) اعلام شد بسته هستند