از گفتگوهای کارگری گزارشگران در مورد فعالیت های «شبکه همزمانی» – گفتگو با سیامک مویدزاده

از گفتگوهای کارگری گزارشگران در مورد فعالیت های «شبکه همزمانی» – گفتگو با سیامک مویدزاده

ازگفتگوهای کارگری گزارشگران بخش دوم – گفتگو با حسین جوینده درباره شبکه همزمانی

منتشر شده در on 27 دسامبر 2017 at 3:58 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای از گفتگوهای کارگری گزارشگران در مورد فعالیت های «شبکه همزمانی» – گفتگو با سیامک مویدزاده بسته هستند