اسامی دانشجویان بازداشت شده در روزهای اخیردستکم ۱۰۲

منبع اخبار و گزارشات كارگرى

اسامی

دانشجویان بازداشت شده در روزهای

اخیردستکم ۱۰۲

دانشجوی بازداشت شده در تظاهرات

مردمی طی یک هفته۱ – نبی

تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸

دیماه – محل بازداشت:

کرمانشاه۲ – توران مهربان –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه –

محل بازداشت: ارومیه۳ – محرم

صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰

دیماه – محل بازداشت: سنندج۴

– لقمان ویسی – بازداشت شده در

تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:

کرمانشاه۵ – امید جمشیدی –

بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه –

محل بازداشت: کرمانشاه۶ –

فرشید تاج میری – بازداشت شده در

تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت:

همدان۷ – سهیل آقازاده –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه –

محل بازداشت: تهران۸ – سها

مرتضایی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۹ – محمد امین اصانلو –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۱۰ – یاسمن

محبوبی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۱۱ – حسام حسین زاده –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –

محل بازداشت: تهران۱۲ – تارخ

ملکی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۱۳ – امین خسروی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۱۴ – علی

اسدی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۱۵ – میثم شریف –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۱۶ – نگین

آرامش – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲

دیماه – محل بازداشت: تهران۱۷

– میکائیل قلی راد – بازداشت شده

در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت:

تهران۱۸ – سما درخشانی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۱۹ – فائزه

عبدی پور – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۲۰ – مجید مسافر –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۲۱ – محمد

خانی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۲۲ – سیاوش امجدی –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –

محل بازداشت: تهران۲۳ – محسن

شاهسون – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۲۴ – سینا غفاری –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۲۵ – لیلا

حسین زاده – بازداشت شده در تاریخ:

۱۱ دیماه – محل بازداشت:

تهران۲۶ – سینا ربیعی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۲۷ – محسن

حق شناس – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۲۸ – پدرام پذیره –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۲۹ – محمد

محمدیان – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۳۰ – علی مظفری –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۳۱ – مهدی

وهابی ثانی – بازداشت شده در

تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۳۲ – سهیل موحدان –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۳۳ – آرش

آوری – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۳۴ – دانیال ایمان –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۳۵ – امیر

حسین علم طلب – بازداشت شده در

تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۳۶ – مجید اکبری –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۳۷ – محسن

ترابی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۳۸ – کسری نوری –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۳۹ – عارف

فتحی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۴۰ – محسن میر محسنی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: تهران۴۱ – محمد

جواهری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲

دیماه – محل بازداشت: سردشت۴۲

– محمد شریفی مقدم ریابی –

بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیماه –

محل بازداشت: تهران۴۳ – امین

رضایی – بازداشت شده در تاریخ: ۸

دیماه – محل بازداشت:

زاهدان۴۴ – امید ارسلان پژمان

– بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه –

محل بازداشت: زاهدان۴۵ –

یاسین میرزایی – بازداشت شده در

تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت:

زاهدان۴۶ – محمد احمدیان هروی

– بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه

– محل بازداشت: تهران۴۷ –

محسن حق‌شناس – بازداشت شده در

تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:

تهران۴۸ – وحید مظهری –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: کرمانشاه۴۹ –

محمد رضا سروری – بازداشت شده در

تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت:

سبزوار۵۰ – عباسعلی دادی –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۳دیماه –

محل بازداشت: نامعلوم۵۱- سینا

عمران – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲

دیماه – محل بازداشت: تهران۵۲-

پیمان گراوند – بازداشت شده در

تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:

تهران۵۳- علی براتعلی –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه –

محل بازداشت: تهران۵۴- پوریا

خزایی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲

دیماه – محل بازداشت: تهران۵۵-

احمد صفری – بازداشت شده در تاریخ:

۱۱ دیماه – محل بازداشت:

نهاوند۵۶ – فرامرز امیدی –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –

محل بازداشت: کرمانشاه۵۷ –

یاسر حبیبی – بازداشت شده در

تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:

کرمانشاه۵۸ – شمس الدین کاکه

ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱

دیماه – محل بازداشت:

کرمانشاه۵۹ – حمزه رهنما –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –

محل بازداشت: کرمانشاه۶۰ –

آزاد تقی زاده – بازداشت شده در

تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:

کرمانشاه۶۱ – غلام علی مصور –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –

محل بازداشت: کرمانشاه۶۲ –

ایرج حمیدی – بازداشت شده در

تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:

ارومیه۶۳ – یزدان فرج زاده –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۶۴ – سارا

جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ایلام۶۵ – سلیمان عبدی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۶۶ – سامان

ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ایلام۶۷ – مظفر رحمانی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۶۸ – محمد

معصومی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ایلام۶۹ – لقمان کرمی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۷۰ – هادی

کرمی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ایلام۷۱ – جواد کرمی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۷۲ – فرهاد

کرمی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ایلام۷۳ – سلمان عبداللهی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۷۴ – محمود

چمن گل – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ایلام۷۵ – روح الله ارغند –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۷۶ – لاله

آقایی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ایلام۷۷ – عباس ارغند –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۷۸ – حافظ

عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ایلام۷۹ – جبرئیل زارعی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۸۰ – علی

زارعی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ایلام۸۱ – محمود معصومی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ایلام۸۲ – علی

شرفی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

اهواز۸۳ – صلاح مزرعه –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ابوحمیظه۸۴ –

نبی مزرعه – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

ابوحمیظه۸۵ – فلاح مزرعه –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ابوحمیظه۸۶ –

عماد دمنی – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

اهواز۸۷ – علی اکبر عساکره –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: شادگان۸۸ – مجید

عساکره – بازداشت شده در تاریخ:

نامعلوم – محل بازداشت:

شادگان۸۹ – محمود حریزاوی –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: اهواز۹۰ – جواد

خیبر – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳

دیماه – محل بازداشت:

کرمانشاه۹۱ – علی حقی –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه –

محل بازداشت: کرمانشاه۹۲ –

ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در

تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:

کرمانشاه۹۳ – امید اجلال –

بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –

محل بازداشت: ارومیه۹۴ – ولی

امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱

دیماه – محل بازداشت:

کرمانشاه۹۵ – جمشید خوش آواز

– بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه

– محل بازداشت: سنندج۹۶ –

بهمن تفضلی نصب – بازداشت شده در

تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:

دهدشت۹۷ – بهنام قائدی –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –

محل بازداشت: دهدشت۹۸ –

علیرضا معینیان – بازداشت شده در

تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:

تهران۹۹ – قادر دالان –

بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –

محل بازداشت: ارومیه۱۰۰ –

عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در

تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:

کرمانشاه۱۰۱ – شهلا وحدت‌پور

– بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه

– محل بازداشت: ارومیه۱۰۲-

مهدی توپچی – بازداشت شده در

تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت:تهران

منتشر شده در on 8 ژانویه 2018 at 9:30 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای اسامی دانشجویان بازداشت شده در روزهای اخیردستکم ۱۰۲ بسته هستند