استانداری خوزستان: ۱۲ نفر در حمله تروریستی اهواز کشته شدند علی حسین حسین زاده، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت که تعداد کشته شدگان حمله «تروریستی» اهواز به ۱۲ نفر رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسین زاده اضافه کرد: «کشته شدگان از بین مردم و نیروهای نظامی بوده اند ولی هیچ یک از مسئولانی ارشد استانی که در محل حضور داشتند، آسیب ندیدند.»

اهواز

‹مقاومت ملی الاحواز› مسئولیت حمله به رژه در اهواز را بر عهده گرفت

در پی حمله امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز، یعقوب سخنگوی جنبش عربی آزادی بخش الحواز (گروهی که خود را مدافع حقوق اعراب ساکن خوزستان توصیف می‌کند) گفت: «مقاومت ملی الاحواز، که نهاد عام تر و شامل چند گروه است مسئولیت را قبول می‌کند. این عملیات جزیی از مقاومت مشروع ما است و هیچ شهروند عادی هدف قرار نگرفت. »

منتشر شده در on 22 سپتامبر 2018 at 10:55 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای استانداری خوزستان: ۱۲ نفر در حمله تروریستی اهواز کشته شدند علی حسین حسین زاده، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت که تعداد کشته شدگان حمله «تروریستی» اهواز به ۱۲ نفر رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسین زاده اضافه کرد: «کشته شدگان از بین مردم و نیروهای نظامی بوده اند ولی هیچ یک از مسئولانی ارشد استانی که در محل حضور داشتند، آسیب ندیدند.» بسته هستند