استان خوزستان همزمان با روز ملی هوای پاک به علت فعال شدن کانون‌های گرد و خاک داخلی غرق در گرد و خاک شد. بر اساس آخرین اطلاعیه اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست استان خوزستان میزان پدیده گرد و خاک تا ساعت ۱۴ امروز در اهواز به ۵۳ برابر حد مجاز رسیده است.

استان خوزستان همزمان با روز ملی هوای پاک به علت فعال شدن کانون‌های گرد و خاک داخلی غرق در گرد و خاک شد. بر اساس آخرین اطلاعیه اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست استان خوزستان میزان پدیده گرد و خاک تا ساعت ۱۴ امروز در اهواز به ۵۳ برابر حد مجاز رسیده است.

گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
گرد و غبار شدید در اهواز
اهواز، اسیر در خاک
اهواز، اسیر در خاک
اهواز، اسیر در خاک
اهواز، اسیر در خاک
منتشر شده در on 19 ژانویه 2018 at 8:04 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای استان خوزستان همزمان با روز ملی هوای پاک به علت فعال شدن کانون‌های گرد و خاک داخلی غرق در گرد و خاک شد. بر اساس آخرین اطلاعیه اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست استان خوزستان میزان پدیده گرد و خاک تا ساعت ۱۴ امروز در اهواز به ۵۳ برابر حد مجاز رسیده است. بسته هستند