اما باید به این «برادرانِ دور از جمهوری اسلامی» و مامور «به کشور خارجی» و «نقاط بد آب و هوای دنیا» گفت: ما کشورمان را از کسی پس نمی گیریم بلکه به روز ش، حاکمان فعلی را مثل آشغال بیرون می ریزیم که عین دمکراسی ست! در کشورهای دمکرات، آشغال های گندیده را که مردم را بیمار می کنند به اسم دمکراسی نمی گذارند وسط خیابان بمانند بلکه آن ها را جمع می کنند و در کارخانه های تبدیل زباله، آن ها را به چیزهای مفید تبدیل می کنند!

امشب هم کسرا ناجی، یکی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی، لابد برای دلجویی از حکومت اسلامی و این که بابا! با مال و منال و فک و فامیل ما کاری نداشته باشید؛ ما شما را اشغالگر نمی دانیم، فرموده:
«غیر ایرانی خواندن یا پس گرفتن کشور و ادعاهای این چنینی با دموکراسی و آزادی خواهی و حقوق شهروندی نمی خواند. جمهوری اسلامی هرچقدر که بدمان بیاید در میان مردم طرفدارانی دارد همان ها که در هر انتخاباتی پای ثابت رای به اقتدارگرایان هستند آنها هم بخشی از هم میهنان و مردم ایران هستند.»

واقعا باید از ایشان به خاطر درس دمکراسی دادن به خودمان تشکر کنیم. اگر ایشان این درس را نمی داد قطعا تا آخر عمر بی سواد می ماندیم!

اما باید به این «برادرانِ دور از جمهوری اسلامی» و مامور «به کشور خارجی» و «نقاط بد آب و هوای دنیا» گفت:
ما کشورمان را از کسی پس نمی گیریم بلکه به روز ش، حاکمان فعلی را مثل آشغال بیرون می ریزیم که عین دمکراسی ست! در کشورهای دمکرات، آشغال های گندیده را که مردم را بیمار می کنند به اسم دمکراسی نمی گذارند وسط خیابان بمانند بلکه آن ها را جمع می کنند و در کارخانه های تبدیل زباله، آن ها را به چیزهای مفید تبدیل می کنند!

منتشر شده در on 21 آگوست 2018 at 4:24 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای اما باید به این «برادرانِ دور از جمهوری اسلامی» و مامور «به کشور خارجی» و «نقاط بد آب و هوای دنیا» گفت: ما کشورمان را از کسی پس نمی گیریم بلکه به روز ش، حاکمان فعلی را مثل آشغال بیرون می ریزیم که عین دمکراسی ست! در کشورهای دمکرات، آشغال های گندیده را که مردم را بیمار می کنند به اسم دمکراسی نمی گذارند وسط خیابان بمانند بلکه آن ها را جمع می کنند و در کارخانه های تبدیل زباله، آن ها را به چیزهای مفید تبدیل می کنند! بسته هستند