امضای قرارداد ننگین «آکتائو» در 21 مرداد 1397 از سوی حسن روحانی و واگذاری عملی سهم ملت ایران در دریای مازندران (کاسپین) به کشور روسیه و متحدانش، گام دیگری در حراج کردن سرزمین و منافع ملی ایرانیان به دست این رژیم تبهکار است.   از نظر حقوق بین المللی تردیدی نیست که 50 درصد از دریای مازندران، چنانکه قراردادهای 1921 و 1940 با شوروی پیشین روشن ساخته اند و با توجه به بقای اعتبار این قراردادها در مورد کشورهای نوبنیاد حاصل از فروپاشی شوروی، بر پایه ی اصل جانشینی کشورها و اعلامیه ی 1921 آلما آتا، متعلق به کشور ایران است.

فراخوان جمعی از کنشگران سیاسی جهت اعتراض به رزیم جمهوری اسلامی برای حراج آب و خاک ایران

 


هم میهنان گرامی!

 

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی آخرین نفس هایش را می کشد و برای غارت هرچه بیشتر سرزمین مان از هیچ خیانتی فروگذار نیست.

 

امضای قرارداد ننگین «آکتائو» در 21 مرداد 1397 از سوی حسن روحانی و واگذاری عملی سهم ملت ایران در دریای مازندران (کاسپین) به کشور روسیه و متحدانش، گام دیگری در حراج کردن سرزمین و منافع ملی ایرانیان به دست این رژیم تبهکار است.

 

از نظر حقوق بین المللی تردیدی نیست که 50 درصد از دریای مازندران، چنانکه قراردادهای 1921 و 1940 با شوروی پیشین روشن ساخته اند و با توجه به بقای اعتبار این قراردادها در مورد کشورهای نوبنیاد حاصل از فروپاشی شوروی، بر پایه ی اصل جانشینی کشورها و اعلامیه ی 1921 آلما آتا، متعلق به کشور ایران است.

 

اما به دنبال فروپاشی کشور شوروی پیشین، رژیم جمهوری اسلامی به منظور باج دادن به کشور روسیه و جلب پشتیبانی این کشور از بقای این رژیم، داوطلبانه بخشی از دریای مازندران را به همسایگان شمالی تعارف کرد، که تازه ترین مرحله ی این خیانت ضد ملی همانا امضای پیمان ننگین «آکتائو» درباره ی رژیم حقوقی دریای مازندران و پذیرش حق دریای سرزمینی و منطقه ی ماهیگیری برای همسایگان به بهای کاهش سهم ایران و زمینه سازی برای کاهش بیشتر سهم ایران در آینده است.

 

در صورت تصویب پیمان «آکتائو» در مجلس جمهوری اسلامی، خیانت این رژیم در مورد سهم ایران از دریای مازندران به تحقق کامل خواهد رسید.

 

نجات سهم ایران در دریای مازندران تنها از راه خیزش بی درنگ و گسترده ی ایرانیان در درون و بیرون ایران ممکن است. تنها یک خیزش اعتراضی بزرگ است که می تواند:

 

1 ـ مخالفت مردم ایران با میهن فروشی رژیم جمهوری اسلامی در امضای پیمان «آکتائو» را به جهانیان نشان دهد و اثبات کند که این پیمان از سوی رژیمی امضا شده است که نماینده ی ایرانیان نبوده، مشروعیت ملی و حقوقی ندارد.

 

2 ـ به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی این پیام را برساند که ملت ایران تصویب این پیمان میهن فروشانه را خیانت به ایران می داند و رأی دهندگان به آن را به عنوان خائنان به میهن و ملت خواهد شناخت.   

 

امروز برای هر ایرانی، درهر کجای جهان که هست، ضروری است که فریاد اعتراضش را به گوش جهانیان برساند و راوی پیام مردم ایران برای خواست پایان بخشیدن به این نظام فاسد و خونخوار باشد. اگر ما یکصدا شویم و همراه باهم فریادمان را سر بدهیم که این نظام نماینده مردم ایران نیست، صدایمان رساتر بگوش جهانیان خواهد رسید.

 

هم میهنان!

 

امروز بایسته است که در موقعیت خطیری که کشورمان قراردارد بعنوان یک حرکت میهنی گرد هم آییم و فریاد حق طلبی خود را به گوش جهانیان برسانیم.

 

 امروز هدف باید براندازی نظام باشد و بی اعتبار کردن قراردادها و معاملاتی که جمهوری اسلامی در واپسین نفس هایش برای تاراج ایران می بندد.

امروز باید فارغ از هراندیشه سیاسی و گرایش گروهی به جهانیان نشان بدهیم که ملتی یکپارچه هستیم وآنجا که منافع ملی کشورمان در میان است همه با هم یک صدا می شویم و به نبرد با دشمن اهریمنی می رویم.

 

 

بیایید به نام ایران و ایرانی کاری کنیم کارستان. در این امر مهم از تمام رسانه های ایرانی خارج از کشور دعوت می کنیم بلندگوی این صدای رسا باشند. از چهره های هنری، فرهنگی و سیاسی دعوت می کنیم به ندای مردم ایران پاسخ دهند و در این شور ملی هم آواز شوند.

 

 ایران در خطر است. باید آهنگ حرکاتمان را سریع تر و گام هایمان را استوار تر نماییم.

 

من اگر برخيزم

تو اگر برخيزی

همه برمی خيزند

 

به امید همبستگی سراسری ملت ایران در دفاع از سرزمین و منافع ملی ایرانیان

 

23 مرداد 1397 خورشیدی

 

تاریخ و مکانهای تظاهرات بعدا اعلام خواهد شد.

منتشر شده در on 18 آگوست 2018 at 3:04 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای امضای قرارداد ننگین «آکتائو» در 21 مرداد 1397 از سوی حسن روحانی و واگذاری عملی سهم ملت ایران در دریای مازندران (کاسپین) به کشور روسیه و متحدانش، گام دیگری در حراج کردن سرزمین و منافع ملی ایرانیان به دست این رژیم تبهکار است.   از نظر حقوق بین المللی تردیدی نیست که 50 درصد از دریای مازندران، چنانکه قراردادهای 1921 و 1940 با شوروی پیشین روشن ساخته اند و با توجه به بقای اعتبار این قراردادها در مورد کشورهای نوبنیاد حاصل از فروپاشی شوروی، بر پایه ی اصل جانشینی کشورها و اعلامیه ی 1921 آلما آتا، متعلق به کشور ایران است. بسته هستند