انویی که امروز هنگام اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد، شاپرک شجری‌ زاده نام دارد  بانویی که امروز در قیطریه تهران هنگام اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد، شاپرک شجری‌ زاده نام دارد. او یک مادر است و فرزندی خردسال دارد.

انویی که امروز هنگام اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد، شاپرک شجری‌ زاده نام دارد


بانویی که امروز در قیطریه تهران هنگام اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد، شاپرک شجری‌ زاده نام دارد.
او یک مادر است و فرزندی خردسال دارد.

Advertisements
منتشر شده on 21 فوریه 2018 at 9:40 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای انویی که امروز هنگام اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد، شاپرک شجری‌ زاده نام دارد  بانویی که امروز در قیطریه تهران هنگام اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد، شاپرک شجری‌ زاده نام دارد. او یک مادر است و فرزندی خردسال دارد. بسته هستند