اهواز حاشیه نشینی پس از ایجاد شهرها و مهاجرت افراد کم بضاعت به وجود آمده و اکنون نیز در کلانشهر اهواز به عنوان چالش جدی مسئولان استان به شمار رفته و دیگرمحرومیت در برخی از مناطق به اوج رسیده است.

اهواز حاشیه نشینی پس از ایجاد شهرها و مهاجرت افراد کم بضاعت به وجود آمده و اکنون نیز در کلانشهر اهواز به عنوان چالش جدی مسئولان استان به شمار رفته و دیگرمحرومیت در برخی از مناطق به اوج رسیده است.منتشر شده در on 25 اکتبر 2017 at 11:53 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای اهواز حاشیه نشینی پس از ایجاد شهرها و مهاجرت افراد کم بضاعت به وجود آمده و اکنون نیز در کلانشهر اهواز به عنوان چالش جدی مسئولان استان به شمار رفته و دیگرمحرومیت در برخی از مناطق به اوج رسیده است. بسته هستند