ايد آستان را به عنوان مجموعه‌اي که ظرفيتي بزرگ در شهر دارد، بشناسند و قبول کنند. اين مسئله هم هيچ ارتباطي با سياست ندارد. درست مثل اينکه مجموعه‌اي ثروتمند و داراي ظرفيت در هر شهر ديگري به شهرداري مراجعه مي‌کند و مي‌گويد ما قصد همکاري و سرمايه‌گذاري داريم.

روزنامه شرق با قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار مشهد مصاحبه کرده است.

 

‌شهرداران مشهد در سال‌هاي گذشته هر کدام نوعي تعامل و سازش را با آستان قدس رضوي داشته‌‌اند و روابط مشترک‌شان اين‌طور پيش رفته و متناسب با همين مناسبات شهر مشهد تغييراتي را داشته است. تعامل شما با آستان از چه نوع است؟
بيش از نيمي از اراضي در مشهد متعلق به آستان قدس رضوي است و آستان هم هيچ‌وقت هيچ زميني را به کسي نمي‌فروشد يا واگذار نمي‌کند مگر در مواردي که اجاره‌هاي بلندمدت مي‌دهد. بنابراين هر مدير و شهرداري، به‌خصوص مديراني که بومي مشهد هستند و فضا را مي‌شناسند، بايد آستان را به عنوان مجموعه‌اي که ظرفيتي بزرگ در شهر دارد، بشناسند و قبول کنند. اين مسئله هم هيچ ارتباطي با سياست ندارد. درست مثل اينکه مجموعه‌اي ثروتمند و داراي ظرفيت در هر شهر ديگري به شهرداري مراجعه مي‌کند و مي‌گويد ما قصد همکاري و سرمايه‌گذاري داريم.

يعني شما به آستان قدس مانند يک سرمايه‌گذار نگاه مي‌کنيد، نه آستان قدس؟
بله. استقبال كرده و فرش قرمز هم پهن مي‌کنيم. من قطعا با اين چشم به آستان نگاه ندارم و تأکيدم اين است که چنين ظرفيتي وجود دارد و مي‌تواند در جهت بهترشدن زندگي مردم استفاده شود و بنابراین با آن تعامل و گفت‌وگو مي‌کنم.

‌يعني با آن ديدگاه که چنين توجه و همکاري‌ای مي‌تواند غلبه آستان بر شهر مشهد را بيشتر کند، نگاه نمي‌کنيد؟ يعني تا وقتي سود مي‌رسانند همکاري مي‌کنيد؟
حداقل در دوره من سلطه‌اي وجود ندارد.

‌ولي در عمل اين شرايط وجود دارد و ادامه مي‌يابد!
به نظر من اين‌طور نيست. من هفت سال اينجا معاون استاندار بودم و اينجا زندگي کردم و تمام تهديدها و فرصت‌هاي شهر را مي‌شناسم و مي‌توانم تصميمي را بگيرم که براي شهر ظرفيت جديد ايجاد مي‌کند. در اين مدت کوتاه هم انصافا تعامل خوبي با آستان داشته‌ايم و هر ١٠ روز يک بار درباره مسائل مشترک صحبت مي‌کنيم.

‌جلسات دائمي درباره همه مسائل اقتصادي و سياسي و اجتماعي؟ گويا اقداماتي در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي هم دارند.
مسائل اقتصادي؛ چون غير مسائل اقتصادي موضوعي نداريم. درباره اقدامات اجتماعي هم مثل همه گروه‌هاي مردمي و مستقل اقداماتي دارند و ما هم در همه آن موضوعات به آنها کمک مي‌کنيم.

حرفتان براي من ملموس نيست، اينکه با آستان صد درصد مانند ارگاني مستقل رفتار کنيد و به شرايط و دامنه اشرافش توجهي نداشته باشيد؟
براي ما فرقي ندارد. افراد و گروه‌هاي زيادي هستند که در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي به ما مراجعه مي‌کنند که مثلا خانه بسازند، ما به همه آنها و آستان کمک مي‌کنيم.

يعني هيچ شرايط ويژه يا تخفيف يا سفارشي ندارند؟
تخفيفي وجود ندارد، اما شرايط براي گروه‌هاي غير از آستان سخت‌تر است، چراکه آستان امکانات و پول بيشتري دارد و با ما کنار هم مي‌آيد، ولي گروه‌های مردمي و نهادها مشکلات بيشتري دارند و ما تخفيف‌هاي بيشتري مي‌دهيم. اينکه آستان بيمارستان يا مراکز اقامتي براي اقشار کم‌درآمد مي‌سازد قابل ‌استقبال نيست؟ اتفاقا بايد بگويم که آستان قدس از معدود مراکزي است که کارش را قانوني انجام مي‌دهد.

پس مي‌توانيم بگویيم جاي سرمايه‌گذاراني را که بايد در مشهد باشند و نيستند، پر کرده است؟
بله. قبلا همين‌طور بوده و حالا هم همين‌طور است و اقدامات قبلي ادامه دارد. به نظر تعاملات خوبي در جريان است.

منتشر شده در on 6 ژانویه 2018 at 6:46 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای ايد آستان را به عنوان مجموعه‌اي که ظرفيتي بزرگ در شهر دارد، بشناسند و قبول کنند. اين مسئله هم هيچ ارتباطي با سياست ندارد. درست مثل اينکه مجموعه‌اي ثروتمند و داراي ظرفيت در هر شهر ديگري به شهرداري مراجعه مي‌کند و مي‌گويد ما قصد همکاري و سرمايه‌گذاري داريم. بسته هستند