این نیانیه مشتر ک پزشکان وگروه پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق بشر ایرانیان مقیم اتریش که به مناسبت هشتم ماه مارس روز جهانی زنان

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/162060df917e1e03?projector=1&messagePartId=0.1

منتشر شده در on 9 مارس 2018 at 7:51 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای این نیانیه مشتر ک پزشکان وگروه پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق بشر ایرانیان مقیم اتریش که به مناسبت هشتم ماه مارس روز جهانی زنان بسته هستند