بارش برف و باران در مناطق زلزله‌زده غرب ایران با گذشته حدود یک ماه از وقوع زلزله در غرب ایران، وضعیت بسیاری از زلزله‌زدگان در این مناطق مناسب نیست. بر مشکلات قبلی زلزله‌زدگان سرما و بارندگی نیز افزوده شده است.

بارش برف و باران در مناطق زلزله‌زده غرب ایران

Iran Provinz Kermanshah nach dem Erdbeben (alef)

Iran Provinz Kermanshah nach dem Erdbeben (yjc.ir)

با گذشته حدود یک ماه از وقوع زلزله در غرب ایران، وضعیت بسیاری از زلزله‌زدگان در این مناطق مناسب نیست. بر مشکلات قبلی زلزله‌زدگان سرما و بارندگی نیز افزوده شده است.

منتشر شده در on 9 دسامبر 2017 at 9:22 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای بارش برف و باران در مناطق زلزله‌زده غرب ایران با گذشته حدود یک ماه از وقوع زلزله در غرب ایران، وضعیت بسیاری از زلزله‌زدگان در این مناطق مناسب نیست. بر مشکلات قبلی زلزله‌زدگان سرما و بارندگی نیز افزوده شده است. بسته هستند