بدون غزل فارسی، غزل شکسپیر نمیتوانست وجود داشته باشد.

Advertisements
منتشر شده on 13 دسامبر 2017 at 8:14 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای بدون غزل فارسی، غزل شکسپیر نمیتوانست وجود داشته باشد. بسته هستند