» بروح همه شهدا سوگند، سوگند یاد می کنم که در راه خدمت به مردم، در راه سرفرازی این مملکت همه مان تلاش کنیم. انشاالله کاری بکنیم که مردم همیشه شاد باشند. سوگند یاد می کنم که هرگز مردم را فراموش نمی کنم. بروح پاکت سوگند، سوگند یاد می کنم که هرگز راهی که توداشتی، راه شادی آفرینی در این جامعه را، راه کمک به مردم را داشتی، هرگز این راه را تنها نخواهم رفت. تلاش می کنیم که خنده را بر لبهای مردم ایجاد کنیم. درود بر همه شما!… » 

سوگند و پیمان عبدالفتاح سلطانی بر بالای جسد دخترش که با دست خود در گور نهاده است

 

» بروح همه شهدا سوگند، سوگند یاد می کنم که در راه خدمت به مردم، در راه سرفرازی این مملکت همه مان تلاش کنیم. انشاالله کاری بکنیم که مردم همیشه شاد باشند. سوگند یاد می کنم که هرگز مردم را فراموش نمی کنم. بروح پاکت سوگند، سوگند یاد می کنم که هرگز راهی که توداشتی، راه شادی آفرینی در این جامعه را، راه کمک به مردم را داشتی، هرگز این راه را تنها نخواهم رفت. تلاش می کنیم که خنده را بر لبهای مردم ایجاد کنیم. درود بر همه شما!… » 

منتشر شده در on 8 آگوست 2018 at 6:34 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای   » بروح همه شهدا سوگند، سوگند یاد می کنم که در راه خدمت به مردم، در راه سرفرازی این مملکت همه مان تلاش کنیم. انشاالله کاری بکنیم که مردم همیشه شاد باشند. سوگند یاد می کنم که هرگز مردم را فراموش نمی کنم. بروح پاکت سوگند، سوگند یاد می کنم که هرگز راهی که توداشتی، راه شادی آفرینی در این جامعه را، راه کمک به مردم را داشتی، هرگز این راه را تنها نخواهم رفت. تلاش می کنیم که خنده را بر لبهای مردم ایجاد کنیم. درود بر همه شما!… »  بسته هستند