بصیر نصیبی: چرا خادمین نظام مقدس ماسک مخالف به چهره زده اند

بصیر نصیبی: چرا خادمین نظام مقدس ماسک مخالف به چهره زده اند

 

 

در شرایطی که ج. ا در سراشیب سقوط قرار گرفته دلال ها، کارچاق کن ها ،رادیو تلویزیون های دول غربی ، برخی از سایت های خارج کشور به خصوص دویچه وله با اجیر کردن شبه گزارشگران حاضر به خدمت در تلاشند تا بلکه برای نظام پوسیده وقت بقا بخرند، حالا همه خادمین نظام مقدس در جشنواره ها ماسک مخالف نظام به چهره شان زده اند ، لیلا حاتمی از سبرالهی های وفادار است که اکثر کارهایش با تیم سر سپرده کارچرخان حکومتی اصغر فرهای بوده است امسال گویا ماموریت دارد در آخرین تلاش برای کسب… آبروی کاذب برای نظام بی آبرویشان در برلین حضور داشته باشد تا یاری رسان دیتر کسلیک مدیر برلیناله باشد. خودش هم اذعان میکند که تا حالا سیاسی نبوده امسال ا مداد غیبی به یاریش امد ه ومعترض روزی رسانان خود شده است. انگار نمیداند حالا دیگر رهبر جنایتکارشان هم منتقد نظام شده چه برسد خانم های آرایشگر سینمایی ، .برخی سایت ها هم بدون ایتنکه سوابق مشعع این خانم را مطرح کنید از شکلک های فیس بوک برای ابراز رضایتشان مدد می گیرند.
انگار هنوز هم میشود این جماعت را رنگ کرد فقط رنگرز باید مهارت داشته باشد که ج. ا رنگرز های ماهر کم ندارد .سخنان گوهر بار لیلا خانم در جریان یکی از شبه انتخابات تهوع اور را تقدیم میکنیم به انواع واقسام شیفتگان سینمای نظام مقدس به خصوص به افتخارکنندگان جوایز سینمایی !
لیلا خانم با لحن بغض آلود فرموده اند..
«لیلا حاتمی با لحنی بغض آلود که جمعیت حاضر را به شدت متاثر کرده بود گفت؛ آقای خاتمی ما از شما می‌خواهیم به اندازه ایمان‌تان مصمم باشید و به خاطر کودکان و کسانی که نمی‌خواهند کشور را ترک کنند در انتخابات حاضر شوید!» ( یک بار این خانم تحت تاثیر جو جشنواره کن سر وصورت ژیل ژاکوب را غرق در بوسه سپاسگذار ی کرد اما چیزی نمانده بود بکل حذف شود. امسال فاصله لازم را رعایت کند تا درد سر مشابه پیش نیاید )
از اندیشمندان رفراندم چی انتظار است اقدامات لازم را برای پیوستن این بزرگ بانو در جمعشان مبذول دارند.چراکه از جنس خودشان است فقط تاخیر ورود دارد.
امین یا رب العالمین

منتشر شده در on 3 مارس 2018 at 8:58 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای بصیر نصیبی: چرا خادمین نظام مقدس ماسک مخالف به چهره زده اند بسته هستند