به مناسبت روز جهانی آب، صندوق جهانی حیات وحش، سازمانی باتجربه در زمینه حفاظت از محیط زیست، تغییرات آب‌وهوایی را تهدیدی خوانده که می‌تواند بحران کمبود آب را به معضلی چاره‌ناپذیر بدل کند.

هشدار «صندوق جهانی حیات وحش» درباره کمبود وحشتناک آب

به مناسبت روز جهانی آب، صندوق جهانی حیات وحش، سازمانی باتجربه در زمینه حفاظت از محیط زیست، تغییرات آب‌وهوایی را تهدیدی خوانده که می‌تواند بحران کمبود آب را به معضلی چاره‌ناپذیر بدل کند.

Weltwassertag 22.03.2018 (Getty Images/AFP)مناطقی در آفریقا، خاورمیانه، شمال چین و شبه‌قاره هند با خطرات خشکسالی روبرو هستند.

به مناسبت روز جهانی آب، جمعیت صندوق جهانی حیات وحش (WWF) جهانیان را به مشکل فزاینده کمبود آب توجه داده است. گرمایش و تغییرات آب‌وهوایی، زیست‌بوم انسان‌ها را با خطر جدی روبرو کرده است.

به مناسبت روز جهانی آب (۲۲ مارس) سازمان زیست‌محیطی نامبرده با اشاره به تغییرات ناگوار آب‌وهوایی هشدار می‌دهد که کمبود آب سالم در سراسر جهان با افزایش جمعیت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های نوظهور اقتصادی همراه شده و چشم‌انداز رفاه و بهروزی را در سال‌های آینده تیره کرده است.

به گفته «صندوق جهانی حیات وحش» تغییرات آب‌وهوایی که با خود خشکسالی‌، سیلاب و شور شدن آب را به همراه می‌‌آورد ذخایر آب‌های کره زمین را از تعادل خارج می‌سازد. به‌ویژه مناطقی در آفریقا، خاورمیانه، شمال چین و شبه‌قاره هند با خطرات خشکسالی روبرو هستند.

منتشر شده در on 22 مارس 2018 at 10:34 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای به مناسبت روز جهانی آب، صندوق جهانی حیات وحش، سازمانی باتجربه در زمینه حفاظت از محیط زیست، تغییرات آب‌وهوایی را تهدیدی خوانده که می‌تواند بحران کمبود آب را به معضلی چاره‌ناپذیر بدل کند. بسته هستند