«به کجا چنین شتابان »! میرحسین و باز هم میرحسین !!  ایکاش بجای این همه هیجان و یقه دراندن بابت عکس و فیلمی که خود آقایان اجازه دست به دست چرخیدنش را داده اند ، کمی فکر میشد . اول اینکه میرحسین عزیزتان کیست ؟ آیا جدای حکومت حال است و تواب از خدمت برای این حکومت؟ در دهه ۶۰ همین فرد چه ها کرده و ملت همیشه فراموشکار حاضر در صحنه به چه ریسمان پوسیده ای چنگ می زنند . در این حال بدحالی خاک و مردم عام که از فقر نان دیگر نایی برایشان نمانده ، شما که ادعای فرهیختگی دارید و از فقر بدتری آنهم فقر فکری رنج می برید ، بابت چه چیز مدح میکنید ؟ اسم شما فعال چه چیزی است وقتی انسان ها از ظلم و جور یا نان ندارند یا آن یکی که واقعی معترض است جایش در زندان و هزار سوراخ دیگر ، برای کسی از خود بیخود شدید که سوپاپی بود بابت بقای بیشتر حاکمیت و حالا هم زندانی ، زندان واقعی نیست و در گذر زمان چهره اش کمی پیرتر شده . آیا قرار است اینها نمیرالزمان باشند یا همیشه جوان بمانند ؟ خوب  مبارزان سیری هستیم که هر روز چند وعده از حاکمیت با بازی های اینچنینی گول میخوریم !

سوسن شهبازی : میر حسین و باز هم میر حسین

 

«به کجا چنین شتابان »!

میرحسین و باز هم میرحسین !! 

ایکاش بجای این همه هیجان و یقه دراندن بابت عکس و فیلمی که خود آقایان اجازه دست به دست چرخیدنش را داده اند ، کمی فکر میشد .

اول اینکه میرحسین عزیزتان کیست ؟ آیا جدای حکومت حال است و تواب از خدمت برای این حکومت؟ در دهه ۶۰ همین فرد چه ها کرده و ملت همیشه فراموشکار حاضر در صحنه به چه ریسمان پوسیده ای چنگ می زنند .

در این حال بدحالی خاک و مردم عام که از فقر نان دیگر نایی برایشان نمانده ، شما که ادعای فرهیختگی دارید و از فقر بدتری آنهم فقر فکری رنج می برید ، بابت چه چیز مدح میکنید ؟ اسم شما فعال چه چیزی است وقتی انسان ها از ظلم و جور یا نان ندارند یا آن یکی که واقعی معترض است جایش در زندان و هزار سوراخ دیگر ، برای کسی از خود بیخود شدید که سوپاپی بود بابت بقای بیشتر حاکمیت و حالا هم زندانی ، زندان واقعی نیست و در گذر زمان چهره اش کمی پیرتر شده .

آیا قرار است اینها نمیرالزمان باشند یا همیشه جوان بمانند ؟

خوب  مبارزان سیری هستیم که هر روز چند وعده از حاکمیت با بازی های اینچنینی گول میخوریم !

ترجیح دارم سرم در کتاب های تاریخ باشد و روزی چندبار مرور کنم تمام تاریخ را مخصوصا از بدو وقوع حادثه ( بهمن ۵۷ ، خودکشی میلیونی خلق ) که یادم نرود میرحسین و امثالهم چه کردند تا به جای سینه چاک کردن های اشتباه در کوچه های بن بست ! ترجیح میدهم غم نان اکثریت عامه را بخورم تا طوطی آقا! 

افسوس که تا این حد زودباور و فراموشکاریم …

فراموش میکنیم  سیرک های رنگا وارنگ ملیجگان و وثناگویان  سرخ و سیاه و سبز حکومت را !! هشت سال به درازی تمام زمان ، صبحش با گلوی بریده خروس و شامش  بی چراغ بر ما کذشت ، کک دنیا نگزید  /ایشان اما در ویلای چند صد متری با خدمه و آشپز مخصوص نشستند و بخت سیاهی خواهران و پدران ما را نظاره کردند/ انبوهی از راس های انسانی هم بع بع کنان همیشه در صحنه اند تامظلومیت مهندسی شده میر حسین  را سینه بزنند/ درد دارد که برخی فراموش کرده اند اعدام ها ، تعقیب ها و خانه خرابی های که محصول دوره طلایی رهبر معظم و دست پرونده اش مهندس میر حسین موسوی را .. من نه فراموش کرده ام و نه میبخشم !

: اما  

«چه کنم که بسته پایم؟؟»

سوسن

منتشر شده در on 7 مارس 2019 at 11:54 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای «به کجا چنین شتابان »! میرحسین و باز هم میرحسین !!  ایکاش بجای این همه هیجان و یقه دراندن بابت عکس و فیلمی که خود آقایان اجازه دست به دست چرخیدنش را داده اند ، کمی فکر میشد . اول اینکه میرحسین عزیزتان کیست ؟ آیا جدای حکومت حال است و تواب از خدمت برای این حکومت؟ در دهه ۶۰ همین فرد چه ها کرده و ملت همیشه فراموشکار حاضر در صحنه به چه ریسمان پوسیده ای چنگ می زنند . در این حال بدحالی خاک و مردم عام که از فقر نان دیگر نایی برایشان نمانده ، شما که ادعای فرهیختگی دارید و از فقر بدتری آنهم فقر فکری رنج می برید ، بابت چه چیز مدح میکنید ؟ اسم شما فعال چه چیزی است وقتی انسان ها از ظلم و جور یا نان ندارند یا آن یکی که واقعی معترض است جایش در زندان و هزار سوراخ دیگر ، برای کسی از خود بیخود شدید که سوپاپی بود بابت بقای بیشتر حاکمیت و حالا هم زندانی ، زندان واقعی نیست و در گذر زمان چهره اش کمی پیرتر شده . آیا قرار است اینها نمیرالزمان باشند یا همیشه جوان بمانند ؟ خوب  مبارزان سیری هستیم که هر روز چند وعده از حاکمیت با بازی های اینچنینی گول میخوریم ! بسته هستند