به گزارش مهر، آقای ایزدی افزود: «شکایاتی هم در خصوص این تلاقی‌ها به دادگاه قدس ارائه شده چون برخی از مردم را به بیماری هپاتیت آ مبتلا شده‌اند؛ حتی ۱۳ نفر شناسایی و آدرس این شهروندان نیز موجود است. مردم نباید بیشتر از این گرفتار آب ناسالم و شرایط موجود باشند، مقتضی است که مسئولان ذی‌ربط پیگیری‌های لازم را داشته باشند.»

تلاقی آب شرب با فاضلاب؛ آب اهواز ‹ناسالم است›

اهوازاهوازاهوازاهواز

محمدرضا ایزدی، عضو شورای شهر اهواز با تاکید بر ناسالم بودن آب اهواز گفت: «آب شرب اهواز سالم نیست و سیستم فاضلاب مردم را عذاب می‌دهد و حتی در ۳۰۱ نقطه شهر تلاقی آب و فاضلاب برخوردار هستیم.»

به گزارش مهر، آقای ایزدی افزود: «شکایاتی هم در خصوص این تلاقی‌ها به دادگاه قدس ارائه شده چون برخی از مردم را به بیماری هپاتیت آ مبتلا شده‌اند؛ حتی ۱۳ نفر شناسایی و آدرس این شهروندان نیز موجود است. مردم نباید بیشتر از این گرفتار آب ناسالم و شرایط موجود باشند، مقتضی است که مسئولان ذی‌ربط پیگیری‌های لازم را داشته باشند.»

منتشر شده در on 9 آوریل 2018 at 3:45 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای به گزارش مهر، آقای ایزدی افزود: «شکایاتی هم در خصوص این تلاقی‌ها به دادگاه قدس ارائه شده چون برخی از مردم را به بیماری هپاتیت آ مبتلا شده‌اند؛ حتی ۱۳ نفر شناسایی و آدرس این شهروندان نیز موجود است. مردم نباید بیشتر از این گرفتار آب ناسالم و شرایط موجود باشند، مقتضی است که مسئولان ذی‌ربط پیگیری‌های لازم را داشته باشند.» بسته هستند