به گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم، دادستانی در جلسه محاکمه عهد التمیمی از 12 مورد اتهامی که پیشتر توسط دادستانی به وی وارد شده بود، چهار مورد را وارد دانست که خشونت و پرتاب کردن سنگ بخشی از این اتهامات است. این نوجوان 17 ساله فلسطینی که ماه دسامبر گذشته بازداشت شده بود، پس از حدود چهار ماه بازداشت و تاخیر در محاکمه سرانجام روز چهارشنبه محاکمه شد. عهد تمیمی به نماد مقاومت فلسطین تبدیل شده است.

روز چهارشنبه عهدالتمیمی دختر فلسطینی را که به خاطر سیلی زدن به نظامی  بازداشت شده بود، به هشت ماه زندان محکوم کرد.

به گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم، دادستانی در جلسه محاکمه عهد التمیمی از 12 مورد اتهامی که پیشتر توسط دادستانی به وی وارد شده بود، چهار مورد را وارد دانست که خشونت و پرتاب کردن سنگ بخشی از این اتهامات است.
این نوجوان 17 ساله فلسطینی که ماه دسامبر گذشته بازداشت شده بود، پس از حدود چهار ماه بازداشت و تاخیر در محاکمه سرانجام روز چهارشنبه محاکمه شد.
عهد تمیمی به نماد مقاومت فلسطین تبدیل شده است.

Advertisements
منتشر شده on 21 مارس 2018 at 10:39 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای به گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم، دادستانی در جلسه محاکمه عهد التمیمی از 12 مورد اتهامی که پیشتر توسط دادستانی به وی وارد شده بود، چهار مورد را وارد دانست که خشونت و پرتاب کردن سنگ بخشی از این اتهامات است. این نوجوان 17 ساله فلسطینی که ماه دسامبر گذشته بازداشت شده بود، پس از حدود چهار ماه بازداشت و تاخیر در محاکمه سرانجام روز چهارشنبه محاکمه شد. عهد تمیمی به نماد مقاومت فلسطین تبدیل شده است. بسته هستند