بی‌تو گدایم ببین گدای کوچه‌ی دنیا با توام ایرانه خانم زیبا  ; بخشی از سروده‌ی بلند دق; رضا براهنی

بی‌تو گدایم ببین گدای کوچه‌ی دنیا
با توام ایرانه خانم زیبا 
………………
بخشی از سروده‌ی بلند «دق» رضا براهنی
………………………………..
دق که ندانی که چیست گرفتم
دق که ندانی تو خانم زیبا
حال تمامَم از آن تو بادا
گر چه ندارم
خانه در این جا خانه در آن جا
سَر که ندارم که طشت بیاری
که سر دَهَمَت سر
با توام ایرانه خانم زیبا
شانه کنی یا نکنی آن همه مو را
فرق سرت باز منم
باز کنی یا نکنی باز
آینه بنگر به پشت سر
آینه بنگر به زیرزمین
با تو منم خانم زیبا
چهره اگر صد هزار سال بماند آن پشت
با تو که من پشت پرده‌ام آنجا
کاکل از آن سوی قاره‌ها بپرانی یا نپرانی
با تو خدایی برهنه‌ام آن‌جا
بی‌تو گدایم ببین گدای کوچه‌ی دنیا
با توام ایرانه خانم زیبا

منتشر شده on 11 ژانویه 2018 at 1:12 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای بی‌تو گدایم ببین گدای کوچه‌ی دنیا با توام ایرانه خانم زیبا  ; بخشی از سروده‌ی بلند دق; رضا براهنی بسته هستند