«تامین آب آشامیدنی برخی روستاها به سختی و با تانکر آبرسان انجام می‌شود، خواستار راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب در روستاها و احداث چاهک در مسیر رودخانه شاخه لورگ باغ برای تامین آب دامداران شد». در هفته های گذشته صدها تن از کشاورزان نیمروز به سبب کمبود آب زراعی و آشامیدنی دست به اعتراض زده بودند. عدم تأمین حق آبه و کاهش نزولات جوی، کشاورزی در این منطقه را با بحران مواجه کرده است.

  • خشکسالی و کمبود آب ۱۲ هزار هکتار از زمین‎های کشاورزی شهرستان «نیمروز» سیستان و بلوچستان را خشک کرد.

«تامین آب آشامیدنی برخی روستاها به سختی و با تانکر آبرسان انجام می‌شود، خواستار راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب در روستاها و احداث چاهک در مسیر رودخانه شاخه لورگ باغ برای تامین آب دامداران شد».

در هفته های گذشته صدها تن از کشاورزان نیمروز به سبب کمبود آب زراعی و آشامیدنی دست به اعتراض زده بودند. عدم تأمین حق آبه و کاهش نزولات جوی، کشاورزی در این منطقه را با بحران مواجه کرده است.

آبرسانی به بسیاری از روستاهای سیستان و بلوچستان به ویژه به ویژه دشت سیستان با تانکر آب انجام می‌شود. در دشت سیستان که ۵ شهرستان زابل، زهک،‌ هامون، هیرمند و نیمروز واقع شده است.

بیش از ۶۰ درصد جمعیت شهری سیستان و بلوچستان با تنش آبی روبرو است.

کمبود منابع آبی در سیستان و بلوچستان طی سال‌های گذشته باعث افزایش مهاجرت ساکنان این استان شده است.

منتشر شده در on 7 آوریل 2018 at 9:02 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای «تامین آب آشامیدنی برخی روستاها به سختی و با تانکر آبرسان انجام می‌شود، خواستار راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب در روستاها و احداث چاهک در مسیر رودخانه شاخه لورگ باغ برای تامین آب دامداران شد». در هفته های گذشته صدها تن از کشاورزان نیمروز به سبب کمبود آب زراعی و آشامیدنی دست به اعتراض زده بودند. عدم تأمین حق آبه و کاهش نزولات جوی، کشاورزی در این منطقه را با بحران مواجه کرده است. بسته هستند