تبلور ناسیو نالیسم اقتصادی در برابر فاشیست ترکیه جعلی فقط در یک جمله ی کوتاه در کنار غول اقتصادی و مافیایی پوشاک شرکت»ال سیسی وایکیکی «اینچنین عرض اندام می کند. این عکس را امروز در مرکز تجاری «بل سنتر»کرج گرفتم. برای گرفتن همین عکس کار به جدل و دعوا با گاردهای فروشگاه ال سیسی وایکیکی کشیده شد و کم مانده بود کتک سیری نیز بخورم. شرم آور است ، مافیایی پوشک و نساجی ترکیه تامین کننده منافع چه شخص و اشخاص یا جریان قدرتی در ایران است که اینچنین در کشوری که خود صاحب نساجی و برند های معتبر پوشاک است عرض اندام می کند؟ در دولت روحانی پای دهها شرکت پوشاک ترکیه ای از جمله کمپانی بزرگ دفاکتو و ال سیسی وایکیکی به ایران باز شد و هزاران کارگر ایرانی بیکار و صدهها شرکت تولیدی ایرانی ورشکسته و به خاک سیاه نشستند.

تبلور ناسیو نالیسم اقتصادی در برابر فاشیست ترکیه جعلی

فقط در یک جمله ی کوتاه در کنار غول اقتصادی و مافیایی پوشاک شرکت»ال سیسی وایکیکی «اینچنین عرض اندام می کند.

این عکس را امروز در مرکز تجاری «بل سنتر»کرج گرفتم. برای گرفتن همین عکس کار به جدل و دعوا با گاردهای فروشگاه ال سیسی وایکیکی کشیده شد و کم مانده بود کتک سیری نیز بخورم.

شرم آور است ، مافیایی پوشک و نساجی ترکیه تامین کننده منافع چه شخص و اشخاص یا جریان قدرتی در ایران است که اینچنین در کشوری که خود صاحب نساجی و برند های معتبر پوشاک است عرض اندام می کند؟

در دولت روحانی پای دهها شرکت پوشاک ترکیه ای از جمله کمپانی بزرگ دفاکتو و ال سیسی وایکیکی به ایران باز شد و هزاران کارگر ایرانی بیکار و صدهها شرکت تولیدی ایرانی ورشکسته و به خاک سیاه نشستند.

چه کسی پاسخگوی این جنایت و خیانت است؟ پول و ثروت ملت ایران چرا باید به جیب شرکت های ترکیه ای برود تا دولت فاشیستی و ضد ایرانی ترکیه بتواند منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران را به خطر بیاندازد.

نه هیچ امیدی به حاکمان برای درک اهمیت اقتصاد و منافع ملی است و نه هیچ انتظاری از این دولت مداران باید داشت.

اینجا است که به حکم وظیفه ی میهنی باید ملت خود وارد میدان شده و با تحریم کالاهای ترکیه ای در ایران ، دُکان دو نبش مافیای اقتصادی در کشور را تعطیل کند.

امروز اگرچه از توهین ها و گستاخی های چند جوانک جیره خوار فروشگاه کشور جعلی ترکیه در کشور خودم بی نهایت دچار خشم و ناراحتی شدم اما همین یک جمله ی کوتاه فروشگاه ایرانی برایم چنان ارزشمند بود که احساس غرور کردم.

 

برند های ترکیه ایی فعال در ایران که باید تحریم شوند. به زودی بساط شما را از کشورمان جمع خواهیم کرد .

آنیت (anit) ترکیه

ال سی وایکیکی (LcWaikiki) ترکیه

ان بی بی (NBB) ترکیه

اوزکان (ozkan) ترکیه

بلادونا (belladdona) ترکیه

بلو پونی (blue pony) ترکیه

توزلو (tozlu) ترکیه

تون توی ترکیه

دفاکتو (defacto)

دوندزا (dondeza)

دی مد (day mod) ترکیه

زارا (zara)

سایر تولید کننده ها

مادرکر

نکست (next)

پنتی (penti)

کارترز (carter’s)

کوتون (Koton) ترکیه

کوزا (koza) ترکیه

گس

ینی اینجی (YENI INCI)

یوپی و hmd ترکیه

 

منتشر شده on 14 ژوئن 2018 at 6:12 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای تبلور ناسیو نالیسم اقتصادی در برابر فاشیست ترکیه جعلی فقط در یک جمله ی کوتاه در کنار غول اقتصادی و مافیایی پوشاک شرکت»ال سیسی وایکیکی «اینچنین عرض اندام می کند. این عکس را امروز در مرکز تجاری «بل سنتر»کرج گرفتم. برای گرفتن همین عکس کار به جدل و دعوا با گاردهای فروشگاه ال سیسی وایکیکی کشیده شد و کم مانده بود کتک سیری نیز بخورم. شرم آور است ، مافیایی پوشک و نساجی ترکیه تامین کننده منافع چه شخص و اشخاص یا جریان قدرتی در ایران است که اینچنین در کشوری که خود صاحب نساجی و برند های معتبر پوشاک است عرض اندام می کند؟ در دولت روحانی پای دهها شرکت پوشاک ترکیه ای از جمله کمپانی بزرگ دفاکتو و ال سیسی وایکیکی به ایران باز شد و هزاران کارگر ایرانی بیکار و صدهها شرکت تولیدی ایرانی ورشکسته و به خاک سیاه نشستند. بسته هستند