تجمع بازنشستگان فرهنیخته کرمانشاه با فریادهای کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد

منتشر شده on 20 دسامبر 2018 at 8:58 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای تجمع بازنشستگان فرهنیخته کرمانشاه با فریادهای کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد بسته هستند