تجمع کنندگان با دست گرفتن پارچه نوشته‌ها و سر دادن شعارهایی خواستار توجه به زاینده رود شدند.

جمعی از مردم اصفهان با تجمع در کنار پل خواجو در اصفهان به خشکی زاینده رود، تنها رودخانه دائمی فلات مرکزی ایران اعتراض کردند.

تجمع کنندگان با دست گرفتن پارچه نوشته‌ها و سر دادن شعارهایی خواستار توجه به زاینده رود شدند.

تجمع زاینده رود
تجمع زاینده رود
تجمع زاینده رود
تجمع زاینده رود
تجمع زاینده رود
تجمع زاینده رود

موضوعات مرتبط

Advertisements
منتشر شده on 11 اکتبر 2017 at 7:04 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای تجمع کنندگان با دست گرفتن پارچه نوشته‌ها و سر دادن شعارهایی خواستار توجه به زاینده رود شدند. بسته هستند