تصاویر کودکان، زنان و مردان زباله‌گرد در ایران با رکود و تورم در اقتصاد ایران، زباله‌گردی به منبع درآمد اصلی برخی از ایرانیان تبدیل شده است. پیش از این معاون وزیر بهداشت ایران گفته بود «۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند».

تصاویر کودکان، زنان و مردان زباله‌گرد در ایران

با رکود و تورم در اقتصاد ایران، زباله‌گردی به منبع درآمد اصلی برخی از ایرانیان تبدیل شده است. پیش از این معاون وزیر بهداشت ایران گفته بود «۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند».

منتشر شده on 9 ژانویه 2018 at 12:42 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای تصاویر کودکان، زنان و مردان زباله‌گرد در ایران با رکود و تورم در اقتصاد ایران، زباله‌گردی به منبع درآمد اصلی برخی از ایرانیان تبدیل شده است. پیش از این معاون وزیر بهداشت ایران گفته بود «۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند». بسته هستند