تعداد ١٢ خانواده محروم در فاضل آباد استان گلستان مشغول گذران عمر هستند که از حداقل امکانات رفاهی زندگی هم بی نصیب مانده اند و چشم انتظار یاری دستگاه های اجرایی و خیرین هستند .

منتشر شده on 28 دسامبر 2017 at 8:45 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای تعداد ١٢ خانواده محروم در فاضل آباد استان گلستان مشغول گذران عمر هستند که از حداقل امکانات رفاهی زندگی هم بی نصیب مانده اند و چشم انتظار یاری دستگاه های اجرایی و خیرین هستند . بسته هستند