تنها بیمارستان سر پل ذهاب که قرار بود مصدومین زلزله را در خود جای دهد، جزو اولین بناهایی بود که تخریب شد.

تنها بیمارستان سر پل ذهاب که قرار بود مصدومین زلزله را در خود جای دهد، جزو اولین بناهایی بود که تخریب شد.

23473035.jpg

Advertisements
منتشر شده on 15 نوامبر 2017 at 6:16 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای تنها بیمارستان سر پل ذهاب که قرار بود مصدومین زلزله را در خود جای دهد، جزو اولین بناهایی بود که تخریب شد. بسته هستند