جشن مجاهدین برای قتل بختیار، بازگشت تحریم، خاتمی و فروپاشی نظام، تظاهرات مردمی و امکان سرنگون

منتشر شده on 9 اوت 2018 at 6:17 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای جشن مجاهدین برای قتل بختیار، بازگشت تحریم، خاتمی و فروپاشی نظام، تظاهرات مردمی و امکان سرنگون بسته هستند