جعبه سیاه نفت‌کش سانچی پیدا شد. وزیر کار ایران در سفری هماهنگ‌نشده برای نظارت بر عملیات امداد به شانگهای رفته و خواستار بررسی جعبه سیاه و مصاحبه با خدمه کشتی باری تصادف‌کرده با سانچی است.

Advertisements
منتشر شده on 13 ژانویه 2018 at 8:03 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای جعبه سیاه نفت‌کش سانچی پیدا شد. وزیر کار ایران در سفری هماهنگ‌نشده برای نظارت بر عملیات امداد به شانگهای رفته و خواستار بررسی جعبه سیاه و مصاحبه با خدمه کشتی باری تصادف‌کرده با سانچی است. بسته هستند