خاک‌سفید، محله‌ای در شرق تهران است که مهاجران شهرهای دیگر در سال ۱۳۵۹ در آن ساکن شدند. در اسفندماه ۱۳۷۹ نیروی انتظامی، به‌مسئولیت وقت محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، خانه‌های این منطقه را تخریب و بزهکاران آن را بازداشت کرد.

محله آلونک‌نشین زورآباد کرج واقع در مرز منطقه‌ای مرفه‌نشین و در شمال این شهر، در طول دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ با تخریب خانه‌ها و جابه‌جایی ساکنان آن توسط شهرداری مواجه شد.

کوی طلاب از قدیمی‌ترین محله‌های مشهد نیز در خردادماه ۱۳۷۱، زمانی که علی جنتی استاندار خراسان بود، با بولدوزرهای شهرداری تخریب شد و به درگیری دو روزه با مردم محله کشیده شد که در جریان آن شش مأمور امنیتی و سه نفر از مردم عادی کشته شدند، بیش از ۳۰۰ نفر بازداشت شدند و ۱۰ میلیارد ریال خسارت به‌بار آمد. در آن زمان عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس تصمیم داشت محدوده حرم امام هشتم شیعیان را گسترش دهد و به‌همین دلیل نگاه خریدار به کوی طلاب مشهد داشت که در مجاورت حرم قرار دارد.

سرانجام نیروی انتظامی در اسفندماه ۱۳۷۹ دست به یک خانه‌تکانی بزرگ در محله طلاب زد و بخشی از ساختمان‌هایی را که به شکل غیرقانونی در این محله ساخته شده بودند تخریب و خلاف‌کاران زیادی را دستگیر کرد.