در نوزدهمین سالگرد قتل تبهکارانه‌ی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده اد جانباختگان آزادی را گرامی می‌داریم


در نوزدهمین سالگرد قتل تبهکارانه‌ی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
اد جانباختگان آزادی را گرامی می‌داریم

کانون نویسندگان ایران که از آغاز فعالیت خود در ١٣٤٧ تا به امروز همواره تحت فشارهای امنیتی و ممانعتهای بسیار قرار داشته است و حتی برای برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان راه آزادی بر مزار آنها با ممانعت و سرکوب روبه رو بوده است، ضمن تجدید عهد با آرمانهای انسانی و آزادی خواهانه یاران ستم کُشته خود برای برچیده شدن بساط سانسور و خفقان، و تحقق آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان، اعلام میدارد که هرگز از دادخواهی برای خونهای ریخته شده دست باز نخواهد داشت و تنها محاکمه و مجازات آمران و عاملان قتلهای سیاسی است که می تواند عدالت را بر ستمکاران و سرکوبگران جاری کند و زمینهای فراهم آورد که در آینده سخن گفتن و خواست آزاد زیستن، جنایت شمرده نشود. 
Advertisements
منتشر شده on 6 دسامبر 2017 at 4:30 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای در نوزدهمین سالگرد قتل تبهکارانه‌ی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده اد جانباختگان آزادی را گرامی می‌داریم بسته هستند