دیشب، ۹ شهریور ۱۳۹۷ ( ۳۱ اوت ۲۰۱۸)، در شهرِ پاریس، از دنیایِ ما رفت. درگذشتِ این انسانِ آزادیخواه، انقلابی و شریف را به همسرش  فرزندش  برادران، خویشاوندان، دوستان و رفقایش تسلیت می‌گویم.

بیژن هیرمن‌پور ما را تنها گذاشت و رفت


 دیشب، ۹ شهریور ۱۳۹۷ ( ۳۱ اوت ۲۰۱۸)، در شهرِ پاریس، از دنیایِ ما رفت.

درگذشتِ این انسانِ آزادیخواه، انقلابی و شریف را به همسرش  فرزندش  برادران، خویشاوندان، دوستان و رفقایش تسلیت می‌گویم.

منتشر شده در on 2 سپتامبر 2018 at 9:26 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای  دیشب، ۹ شهریور ۱۳۹۷ ( ۳۱ اوت ۲۰۱۸)، در شهرِ پاریس، از دنیایِ ما رفت. درگذشتِ این انسانِ آزادیخواه، انقلابی و شریف را به همسرش  فرزندش  برادران، خویشاوندان، دوستان و رفقایش تسلیت می‌گویم. بسته هستند