« سراینده ی خون » *                      محمود درویش             ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی سراینده ی تو بر درخت زیتون ،                    پنجاه تار داشت … واسیر باد بود … وبرده ی باران . خواب نداشت و به شب زنده داری خوش بود . شکوفه ی گل شراره ای شد … وجنگل در چشمانش ،

    « سراینده ی خون » *                      محمود درویش             ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی

سراینده ی تو بر درخت زیتون ،                   

پنجاه تار داشت …

واسیر باد بود …

وبرده ی باران .

خواب نداشت و

به شب زنده داری خوش بود .

شکوفه ی گل شراره ای شد …

وجنگل در چشمانش ،

میلاد سحر .

هرگاه نسیمی برپنجاه تارش می وزید ،

او می گریست .

       *   *   *

آه ! ای پنجاه تارخونین ،

چگونه برکه ی خون درختی شد…

و ستاره ای ؟

مرده همان قا تل است …

ای گیتار من ،

وسراینده ات پیروز .

بگشای درها را ،

ای روستای من …

تا ازچهار سویت نسیمی وزد ،

و پنجاه زخمی ات بدرخشند .

       *   *   *

کّفرُ قاسم**…

روستایی که

در رؤیای گندم است …

وگل بنفشه …

وعروسی کبوتران .

درو کردند آنان را …به یک باره …

      درو کردند…

            وکشتند  آنان را .

آه ! ای سنبل گندم ،

که بر بستر کشتزار آرمیده ای

وسراینده ات گوید :

کا ش ، رازدرخت رامی دانستم …

 وقدرت آن داشتم که

همه ی واژگان مرده رادفن کنم …

و قدرت سکوت گوررا داشتم .

کجایند آن انگشتانی که می نواختند ؟

آه ! چه ننگی !

          … پنجاه تا ر !

کاش می توانستم تاریخ ام را با داس ،

و زندگی ام را با تیشه بنویسم…

و بال های چکاوک را ، نیز!

       *   *   *

کفر قاسم …

من از مرگ می آیم تا زنده بمانم ،

و آواز بخوانم .

بگذار صدایم را از زخمِ شعله ور، عاریه گیرم…

بگذار بجای کینه در قلبم عوسجی *** بروید .

من نماینده ی زخمی هستم که

 با کسی سرِ شوخی ندارد .

تازیانه ی جلاد به من آموخته ،

که بر زخم ها یم راه روم…

… و راه روم… 

                وهم چنان راه روم…

                                 و مقاومت کنم !

———————————————–

* – ازمجموعه شعر ٌ ازهار الدم – گلهای خونین ٌ .

 – روستایی در مرکز فلسطین اشغالی بود ،             kafr Qasim   ** کفر قاسم ;

که در26 اکتبر1956 ، 50  تن از جمله 6 زن و 23 کودک بوسیله

چند افسرو سربازصهیونیست  قتل عام شدند.

*** – عوسج ، نوعی تمشک وحشی است .

منتشر شده در on 18 آوریل 2018 at 8:25 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای   « سراینده ی خون » *                      محمود درویش             ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی سراینده ی تو بر درخت زیتون ،                    پنجاه تار داشت … واسیر باد بود … وبرده ی باران . خواب نداشت و به شب زنده داری خوش بود . شکوفه ی گل شراره ای شد … وجنگل در چشمانش ، بسته هستند