«عرب حسن» با جمعیتی حدود ۳هزار نفر در مرکز بخش «میان دو آب» در قسمت جنوبی شهرستان شوشتر استان خوزستان قرارا دارد. عرب حسن در دو سوی خود تالاب‌هایی دارد که سال‌های اخیر خشک شده‌اند و زندگی ساکنان را با مخاطراتی مواجه کرده‌اند. شغل مردم عرب حسن بر پایه دامداری و کشاورزی است. وجود گاومیش و نیاز شدید آن‌ها برای ادامه حیات به آب، صید ماهی و پیگیری‌های ساکنین در سال‌های اخیر باعث احیای یکی از تالاب‌ها شده، ولی این تالاب دیگر همچنان خشک و تبدیل به نمک زار شده است. وجود فاضلاب‌های روباز، سطح بهداشت را بسیار پایین اورده است. نبود آسفالت، کمبود امکانات تفریحی و رفاهی همه و همه زندگی را برای ساکنین بسیار سخت کرده است.

«عرب حسن» با جمعیتی حدود ۳هزار نفر در مرکز بخش «میان دو آب» در قسمت جنوبی شهرستان شوشتر استان خوزستان قرارا دارد. عرب حسن در دو سوی خود تالاب‌هایی دارد که سال‌های اخیر خشک شده‌اند و زندگی ساکنان را با مخاطراتی مواجه کرده‌اند. شغل مردم عرب حسن بر پایه دامداری و کشاورزی است. وجود گاومیش و نیاز شدید آن‌ها برای ادامه حیات به آب، صید ماهی و پیگیری‌های ساکنین در سال‌های اخیر باعث احیای یکی از تالاب‌ها شده، ولی این تالاب دیگر همچنان خشک و تبدیل به نمک زار شده است. وجود فاضلاب‌های روباز، سطح بهداشت را بسیار پایین اورده است. نبود آسفالت، کمبود امکانات تفریحی و رفاهی همه و همه زندگی را برای ساکنین بسیار سخت کرده است.
منتشر شده در on 8 سپتامبر 2018 at 2:15 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای «عرب حسن» با جمعیتی حدود ۳هزار نفر در مرکز بخش «میان دو آب» در قسمت جنوبی شهرستان شوشتر استان خوزستان قرارا دارد. عرب حسن در دو سوی خود تالاب‌هایی دارد که سال‌های اخیر خشک شده‌اند و زندگی ساکنان را با مخاطراتی مواجه کرده‌اند. شغل مردم عرب حسن بر پایه دامداری و کشاورزی است. وجود گاومیش و نیاز شدید آن‌ها برای ادامه حیات به آب، صید ماهی و پیگیری‌های ساکنین در سال‌های اخیر باعث احیای یکی از تالاب‌ها شده، ولی این تالاب دیگر همچنان خشک و تبدیل به نمک زار شده است. وجود فاضلاب‌های روباز، سطح بهداشت را بسیار پایین اورده است. نبود آسفالت، کمبود امکانات تفریحی و رفاهی همه و همه زندگی را برای ساکنین بسیار سخت کرده است. بسته هستند