عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه ارومیه   عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه در حالی است که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از ابتدای سال آبی جاری تا عصر ۱۵ فروردین ۹۷) نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۵.۹ درصدی داشته است.

عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه ارومیه  

عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه در حالی است که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از ابتدای سال آبی جاری تا عصر ۱۵ فروردین ۹۷) نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۵.۹ درصدی داشته است.


عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه ارومیه + نمودار

 طبق نموداری که در گزارش رسمی ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان برنامه 10 ساله احیای این دریاچه منتشر شده، در حال حاضر که حدود یک سوم دوره احیای دریاچه را سپری کرده ایم، می بایست تراز آب دریاچه در محدوده 1272 متر باشد.

* افت تراز آب دریاچه ارومیه

می بایست اکنون تراز آب دریاچه در محدوده 1272 متر باشد، اما اینگونه نیست و در حال حاضر (طبق آخرین آمار ثبت شده در تاریخ 14 فروردین 97) تراز سطح آب دریاچه 1270.74 متر است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 2  سانتیمتر و نسبت به رقم مشخص شده در نمودار بالا، بیش از یک متر و 20 سانتیمتر کاهش داشته است.

* علت این عقب ماندگی فاحش چیست؟

عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای این دریاچه در حالی است که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از ابتدای سال آبی جاری تا عصر روز پانزدهم فروردین 97) نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 25.9 درصدی داشته است. ازاینرو، نمی توان عقب ماندگی در برنامه احیای دریاچه ارومیه را به کاهش بارش‌ها نسبت داد. حال سوال اینجاست که این عقب ماندگی فاحش ناشی از چیست؟ آیا ستاد احیای دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری نتوانسته برنامه های مربوطه را به موقع و به درستی مدیریت و اجرا کند و یا عوامل دیگری در این خصوص دست به دست هم داده تا وضعیت فعلی دریاچه ارومیه از چشم انداز احیای آن، فاصله بسیاری داشته باشد؟

کاهش ۲ سانتیمتری تراز آب دریاچه ارومیه به رقم افزایش بارش‌ها

تراز آب دریاچه ارومیه با رسیدن به ۱۲۷۰.۷۴ متر نسبت به سطح آبهای آزاد، در مقایسه با زمان مشابه سال قبل کاهشی ۲ سانتیمتری داشته است.

کاهش 2 سانتیمتری تراز آب دریاچه ارومیه به رقم افزایش بارش‌ها+جدول

 در حال حاضر در تقسیم بندی برنامه های احیای دریاچه ارومیه که از سوی ستاد احیای این دریاچه ارائه شده است، پس از گذر از دوران تثبیت تراز دریاچه (فاصله سالهای 1393 تا 1395)، اکنون در فاز اجرای راهکارهای تأمین آب دریاچه ارومیه و دوره احیای این دریاچه هستیم.

در این شرایط انتظار می رود که نه تنها شاهد کاهش تراز آب دریاچه نسبت به زمان مشابه سال قبل نباشیم، بلکه به صورت مستمر با افزایش تراز آب که ناشی از اجرایی شدن پروژه های مختلف مربوط به احیای دریاچه است، مواجه شویم. این انتظار زمانی بارزتر می شود که آمار بارش های سال آبی جاری را مرور کنیم؛ با بارش 259.6 میلیمتری از ابتدای سال آبی جاری تا روز گذشته، بارش های حوضه آبریز دریاچه ارومیه رشدی 25.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

اما با وجود رشد 25.8 درصدی بارش ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، شاهد کاهش 2 سانتیمتری تراز سطح آب این دریاچه نسبت به زمان مشابه سال قبل هستیم.

آخرین وضعیت دریاچه (ثبت شده در روز گذشته) در جدول زیر آمده است.

Advertisements
منتشر شده on 5 آوریل 2018 at 8:36 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه ارومیه   عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه در حالی است که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از ابتدای سال آبی جاری تا عصر ۱۵ فروردین ۹۷) نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۵.۹ درصدی داشته است. بسته هستند