عکس های تیمسار نصیری یکی از عوامل اصلی کودتا و حامل نامه نخست وزیری زاهدی برای مصدق در روز 25 مرداد در کنار شاه حضور دارد. فرادید این آلبوم نایاب را به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد منتشر می‌کند.

محمدرضا شاه پس از استقبال در فرودگاه و مسیرهای تعیین شده به کاخ سعدآباد رفت و در همان جا پذیرای خبرنگاران و عکاسان مختلف شد؛ او در حالیکه با ژست پیروزمندانه سیگار می‌کشد در مقابل دوربین عکاسان قرار گرفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد؛ «کارول میدانس» یکی از عکاسانی بود که آن روز برای عکسای از شاه به کاخ دعوت شده بود. عکس های او به خوبی محمدرضا شاه در حالیکه احساس پیروزی می کند را نشان می‌دهد. در این عکس های تیمسار نصیری یکی از عوامل اصلی کودتا و حامل نامه نخست وزیری زاهدی برای مصدق در روز 25 مرداد در کنار شاه حضور دارد. فرادید این آلبوم نایاب را به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد منتشر می‌کند.
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
تصاویر/ محمدرضا شاه پس از کودتای 28 مرداد
Advertisements
منتشر شده on 19 اوت 2017 at 11:06 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای عکس های تیمسار نصیری یکی از عوامل اصلی کودتا و حامل نامه نخست وزیری زاهدی برای مصدق در روز 25 مرداد در کنار شاه حضور دارد. فرادید این آلبوم نایاب را به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد منتشر می‌کند. بسته هستند