فراخوان گزارشگران:  در اعتراض به بازداشت و شکنجه دستگیرشدگان در روز اول ماه مه, معلمان, دانشجویان و نویسندگان!

فراخوان گزارشگران:

 در اعتراض به بازداشت و شکنجه دستگیرشدگان در روز اول ماه مه, معلمان, دانشجویان و نویسندگان!

همانطور که در گزارشات آمده است تجمع صلح آمیز و اعتراضی اول ماه مه کارگران و فعالین کارگری در برابر مجلس جمهوری اسلامی از سوی نیروهای امنیتی – پلیسی و لباس شخصی های حکومتیان به خشونت کشیده شد و حدود پنجاه نفر از زنان و مردان معترض در محل اعتراض مضروب شده و تعدادی نیز پس از بازداشت به زندانهای مخوف رژیم منتقل شدند. هنوز هشت نفر از بازداشت شدگان در زندان بسر میبرند ودر ادامه این موج جدید, سرکوب و بازداشت معلمان و دانشجویان و بازنشستگان همچنان ادامه دارد. خانواده های معترض بازداشت شدگان مکرر در پشت دیوارهای زندان ها مورد توهین و خشونت قرار گرفتند. بیم ان میرود تا با افزایش بحرانهای سیاسی و بین المللی و در سایه جنگ طلبی های جمهوری اسلامی و دولت آمریکا سرکوب زندانیان سیاسی , معلمان و کارگران و دانشجویان زندانی تشدید شود.

بازداشت ها و محکومیت های سنگین اخیر نویسندگان و معلمان و اتهامات واهی علیه آنها نشان میدهد که دور تازه ای از سرکوب عمومی اعتراضات آغاز شده است و به تجربه میدانیم که زندانیان سیاسی و اجتماعی در صف نخست قربانیان سیاستهای ارتجاعی و بحران زای رژیم جمهوری اسلامی خواهند بود.

ما نسبت به ادامه بازداشت فعالین صنفی و سیاسی هشدار داده و از هر گونه امکان برای ازادی فوری و بی قید و شرط انان دریغ نخواهیم کرد.

ما از همه مجامع و نهادهای مدافع حقوق کارگران و معلمان در عرصه بینالمللی میخواهیم که در برابر ستمی که بر همقطاران خود در کشورمان می رود, خاموش نباشند و صدای اعتراض آنها باشند.

گزارشگران

22.05.2019

آدرس برای ارسال پشتیبانی

gozareshgar1001@yahoo.de

www.gozareshgar.com

 

رونوشت به نهادهای مدافع کارگران, معلمان و حقوق انسانی

اسامی فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی, رسانه ها و نهادها

Advertisements
منتشر شده on 23 مه 2019 at 12:22 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای فراخوان گزارشگران:  در اعتراض به بازداشت و شکنجه دستگیرشدگان در روز اول ماه مه, معلمان, دانشجویان و نویسندگان! بسته هستند