مادراحمدرضاجلالی؛ چون اعدام احمد رضا برای نظام هزینه دارد،اورادرزندان به سوی«مرگ خاموش» سوق می دهند

Advertisements
منتشر شده on 10 مارس 2018 at 8:54 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای مادراحمدرضاجلالی؛ چون اعدام احمد رضا برای نظام هزینه دارد،اورادرزندان به سوی«مرگ خاموش» سوق می دهند بسته هستند