.مراکش با متهم کردن ایران به حمایت از «جبهه پولیسارو» در مناقشه صحرای غربی روابطش با ایران را قطع کرد. این کشور همچنین اعلام کرد سفارتش در تهران را تعطیل خواهد کرد. مراکش سفیر ایران را هم اخراج کرده است.  «ناصر بوریطه»، وزیر خارجه مراکش در جمع خبرنگاران اعلام کرد این کشور سفارتش در تهران را تعطیل کرده و سفیر ایران در رباط را اخراج خواهد کرد. 

.مراکش با متهم کردن ایران به حمایت از «جبهه پولیسارو» در مناقشه صحرای غربی روابطش با ایران را قطع کرد. این کشور همچنین اعلام کرد سفارتش در تهران را تعطیل خواهد کرد. مراکش سفیر ایران را هم اخراج کرده است.

«ناصر بوریطه»، وزیر خارجه مراکش در جمع خبرنگاران اعلام کرد این کشور سفارتش در تهران را تعطیل کرده و سفیر ایران در رباط را اخراج خواهد کرد. 

صحرای غربی منطقه‌ای است در شمال غرب آفریقا و جنوب کشور مغرب که «جبهه پولیسارو» و پادشاهی مغرب بر سر کنترل آن مناقشه دارند.

ساکنان منطقه عموما مردمانی عرب تبار هستند. هنگامی که اسپانیا از صحرای غربی خارج شد، این سرزمین 750 هزار نفر جمعیت داشت اما اکنون کمتر از 300 هزار نفر جمعیت دارد. بخش عمده‌ای از جمعیت در سال‌های جنگ پلیسارو به کشورهای اطراف مهاجرت کرده‌اند.

جبهه پولیسارو ازسال1976 کشوری به نام جمهوری دموکراتیک عربی صحرا در مستعمره پیشین اسپانیا ایجاد کرده است. هم اکنون جمهوری صحرا تنها کنترل 20 تا 25درصد از سرزمین‌های مورد ادعایش را در دست دارد. بخشی از سرزمین‌های مورد ادعای این دولت، مورد ادعا و کنترل مغرب است و این دولت آن را استان جنوبی می‌خواند.

سازمان ملل از سال 1991 مامور شده تا همه پرسی در این منطقه برگزار کند تا خواسته اصلی مردمان این منطقه بابت استقلال یا باقی‌ماندن تحت حکومت مغرب مشخص شود اما برگزاری این همه پرسی تاکنون به خاطر کارشکنی‌های گوناگون انجام نگرفته است.

مغرب اعتقاد دارد همه پرسی اگر برگزار شود، باید در خصوص خودمختاری این منطقه و نه برای جدایی از مغرب باشد.

جبهه پولیسارو  سازمانی سیاسی نظامی در صحرای غربی است. این گروه در سال 1973 به عنوان یک گروه مقاومت علیه تسلط استعماری اسپانیا بر صحرای غربی و با هدف استقلال این منطقه ایجاد شد. پولیسارو پس از خروج اسپانیا در سال 1976 از این منطقه و تقسیم آن بین مغرب و موریتانی به مخالفت با این دو کشور پرداخت. موریتانی و پولیساریو در سال 1979 با یکدیگر صلح کردند اما مغرب تمام منطقه صحرای غربی را ضمیمه خاک خود کرد. از آن پس جبهه پولیسارو به مقاومت علیه مغرب ادامه داده است.

منتشر شده در on 1 مِی 2018 at 4:40 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای .مراکش با متهم کردن ایران به حمایت از «جبهه پولیسارو» در مناقشه صحرای غربی روابطش با ایران را قطع کرد. این کشور همچنین اعلام کرد سفارتش در تهران را تعطیل خواهد کرد. مراکش سفیر ایران را هم اخراج کرده است.  «ناصر بوریطه»، وزیر خارجه مراکش در جمع خبرنگاران اعلام کرد این کشور سفارتش در تهران را تعطیل کرده و سفیر ایران در رباط را اخراج خواهد کرد.  بسته هستند