موضوع دیگری که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، خرید ارز از سوی بانک مرکزی از یک شرکت پتروشیمی است. این اقدام چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ خزانه بانک مرکزی خالی است که دست به دامان پتروشیمی‌ها می‌شود؟ چطور این شرکت پتروشیمی این حجم پول را توانسته جابه‌جا کند اما بانک مرکزی قاصر از جابه‌جایی پول به داخل کشور است؟ آیا این ارز از قبل نزد این شرکت پتروشیمی بوده؟ ذخیره این حجم از دلار فقط از سوی یک شرکت پتروشیمی که می‌تواند نماینده‌ای از سایر شرکت‌های پتروشیمی که ابرقدرت‌های بازار ارز محسوب می‌شوند، باشد چه پیامدی می‌تواند بر بازار داشته باشد؟

دریافتی: خزانه بانک مرکزی خالی است؟

 

 درباره ی نوسان بهای ارز و سقوط ارزش پول ایران به نقش پتروشیمی جم در بازار ارز پرداخته و نوشته است: موضوع دیگری که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، خرید ارز از سوی بانک مرکزی از یک شرکت پتروشیمی است. این اقدام چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ خزانه بانک مرکزی خالی است که دست به دامان پتروشیمی‌ها می‌شود؟ چطور این شرکت پتروشیمی این حجم پول را توانسته جابه‌جا کند اما بانک مرکزی قاصر از جابه‌جایی پول به داخل کشور است؟ آیا این ارز از قبل نزد این شرکت پتروشیمی بوده؟ ذخیره این حجم از دلار فقط از سوی یک شرکت پتروشیمی که می‌تواند نماینده‌ای از سایر شرکت‌های پتروشیمی که ابرقدرت‌های بازار ارز محسوب می‌شوند، باشد چه پیامدی می‌تواند بر بازار داشته باشد؟

حالا دولت اعلام کرده هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می‌شود. اما با این نرخ دستوری و بدون پاسخ به این پرسش که چرا پتروشیمی جم ارز دارد ولی بانک مرکزی نه، معلوم نیست جو حاکم بر بازار تا چه اندازه دوام بیاورد.

Advertisements
منتشر شده on 11 آوریل 2018 at 3:58 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای موضوع دیگری که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، خرید ارز از سوی بانک مرکزی از یک شرکت پتروشیمی است. این اقدام چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ خزانه بانک مرکزی خالی است که دست به دامان پتروشیمی‌ها می‌شود؟ چطور این شرکت پتروشیمی این حجم پول را توانسته جابه‌جا کند اما بانک مرکزی قاصر از جابه‌جایی پول به داخل کشور است؟ آیا این ارز از قبل نزد این شرکت پتروشیمی بوده؟ ذخیره این حجم از دلار فقط از سوی یک شرکت پتروشیمی که می‌تواند نماینده‌ای از سایر شرکت‌های پتروشیمی که ابرقدرت‌های بازار ارز محسوب می‌شوند، باشد چه پیامدی می‌تواند بر بازار داشته باشد؟ بسته هستند