نقش آخوندهای خائن در رأس همه آنها «سيد کاشی» را بهتر بشناسيم!

 تهران در روز کودتا

 
The 1953 Iranian coup d'état

۶۴ سال پیش در چنین روزهایی بود که دولت منتخب دکتر محمد مصدق طی یک کودتای انگلیسی ــ آمریکایی و با همراهی برخی عوامل و دست‌نشانده‌ها سرنگون شد.

نقش «سيد کاشی»درکودتای ننگين را بهتر بشناسيم!

*

Advertisements
منتشر شده on 19 اوت 2017 at 10:13 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای نقش آخوندهای خائن در رأس همه آنها «سيد کاشی» را بهتر بشناسيم! بسته هستند