نمودار روند کسری بودجه در ۱۸ سال گذشته منتشر شد.

 نمودار روند کسری بودجه در ۱۸ سال گذشته منتشر شد.
ا در نمودار زیر روند کسری بودجه دولت در سال 80 تا کنون را مشاهده می کنید.

منتشر شده در on 14 ژانویه 2018 at 8:39 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای  نمودار روند کسری بودجه در ۱۸ سال گذشته منتشر شد. بسته هستند