وسعت دریاچه ارومیه 22 کیلومترمربع کم شد وسعت دریاچه ارومیه امسال در مقایسه با سال قبل ۲۲.۹۱ کیلومترمربع و نسبت به میانگین  درازمدت ۲۲۴۹ کیلومترمربع کاهش یافت، این در حالی است که وضعیت نسبت به اول مهرماه  سال ۱۳۹۶ ۵۰۵ کیلومترمربع افزایش را نشان می‌دهد. براساس آخرین آمار ارائه شده در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر  تراز سطح آب دریاچه ۱۲۷۰.۷۴ متر است که این عدد در اول مهرماه سال ۱۳۹۶ معادل  ۱۲۷۰.۳۱  متر بوده است.

وسعت دریاچه ارومیه 22 کیلومترمربع کم شد


وسعت دریاچه ارومیه امسال در مقایسه با سال قبل ۲۲.۹۱ کیلومترمربع و نسبت به میانگین 

درازمدت ۲۲۴۹ کیلومترمربع کاهش یافت، این در حالی است که وضعیت نسبت به اول مهرماه 

سال ۱۳۹۶ ۵۰۵ کیلومترمربع افزایش را نشان می‌دهد.

براساس آخرین آمار ارائه شده در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر

 تراز سطح آب دریاچه ۱۲۷۰.۷۴ متر است که این عدد در اول مهرماه سال ۱۳۹۶ معادل  ۱۲۷۰.۳۱ 

متر بوده است.

گفتنی است تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل دو سانتیمتر و نسبت به میانگین 

درازمدت ۳.۹۳ متر کاهش یافته است.

علاوه بر این حجم آب موجود در دریاچه نیز نسبت به سال قبل ۰.۰۴ میلیارد مترمکعب و ۱۴.۲۸ 

میلیارد مترمکعب نسبت به میانگین درازمدت کاهش داشته است. 

Advertisements
منتشر شده on 6 آوریل 2018 at 9:09 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای وسعت دریاچه ارومیه 22 کیلومترمربع کم شد وسعت دریاچه ارومیه امسال در مقایسه با سال قبل ۲۲.۹۱ کیلومترمربع و نسبت به میانگین  درازمدت ۲۲۴۹ کیلومترمربع کاهش یافت، این در حالی است که وضعیت نسبت به اول مهرماه  سال ۱۳۹۶ ۵۰۵ کیلومترمربع افزایش را نشان می‌دهد. براساس آخرین آمار ارائه شده در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر  تراز سطح آب دریاچه ۱۲۷۰.۷۴ متر است که این عدد در اول مهرماه سال ۱۳۹۶ معادل  ۱۲۷۰.۳۱  متر بوده است. بسته هستند