وضعیت حاشیه‌نشینان در این شهر شد. به گفته او ۱۰۰ هزار تن در چابهار و کنارک در مناطق حاشیه‌نشین فاقد هرگونه امکانات بهداشتی، آب آشامیدنی و برق هستند. او گفته که در طول ۲۰ – ۳۰ سال گذشته هیچ اقدامی برای ساکنان این منطقه صورت نگرفته و قول‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین عملی نشده است. بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان در حالی یکی از بزرگترین مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی به شمار می‌رود که دولت جمهوری اسلامی برای توسعه آن به عنوان منطقه آزاد تجاری سرمایه‌گذاری وسیعی کرده است.

 وضعیت حاشیه‌نشینان در این شهر شد. به گفته او ۱۰۰ هزار تن در چابهار و کنارک در مناطق حاشیه‌نشین فاقد هرگونه امکانات بهداشتی، آب آشامیدنی و برق هستند. او گفته که در طول ۲۰ – ۳۰ سال گذشته هیچ اقدامی برای ساکنان این منطقه صورت نگرفته و قول‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین عملی نشده است. بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان در حالی یکی از بزرگترین مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی به شمار می‌رود که دولت جمهوری اسلامی برای توسعه آن به عنوان منطقه آزاد تجاری سرمایه‌گذاری وسیعی کرده است.

منتشر شده در on 4 اکتبر 2018 at 8:46 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای  وضعیت حاشیه‌نشینان در این شهر شد. به گفته او ۱۰۰ هزار تن در چابهار و کنارک در مناطق حاشیه‌نشین فاقد هرگونه امکانات بهداشتی، آب آشامیدنی و برق هستند. او گفته که در طول ۲۰ – ۳۰ سال گذشته هیچ اقدامی برای ساکنان این منطقه صورت نگرفته و قول‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین عملی نشده است. بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان در حالی یکی از بزرگترین مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی به شمار می‌رود که دولت جمهوری اسلامی برای توسعه آن به عنوان منطقه آزاد تجاری سرمایه‌گذاری وسیعی کرده است. بسته هستند