… و صدای این برادران اصلاح‌طلب مسلمان – البته بعضی‌‌ها‌شان آنروز‌ها و هنوز هم، «مارکسیست» هستند – نه آنزمان و نه تاکنون اینچنین که برای مبارزه با فاشیست غربی بر‌آمده است بر نیامد! چرا؟! چون مسلمان اگر حتی نوجوان مسلمان را و به حکم فقیه بکشد، این، مجاز و امر مبارک است! همین روزگار بهایی‌های کشور ولی‌فقیه را چرا نمی‌بینید؟ والله که اگر خون خیابان‌ها را بگیرد، اما، فقیه و فیلسوف‌اش راضی باشند باید شکر‌گزار بود! عده ای از اصلاح‌طلبان ایران از اقدامات نخست وزیر نیوزلند در التهابی سخت افتاده‌اند. بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند در حمایت از فراخوان «فاشیست‌ستیزی» خانم نخست وزیر! گویی خواسته‌اند در فراست از فیلسوف غرب نشین‌شان پیشی بگیرند. بیانیه‌ای آنچنان پر حرارت که مردم ایران را دلگرم می‌کند. دلگرم میكند که بروند دوباره پشت این بزرگان جایگاه «انسان‌الهی» بیاستند و از آنها فرج طلب کنند.

خون مسلمان و بیگناهی مسلمان بی همتا‌‌ست

ناوبری نوشته

رییسی… و صدای این برادران اصلاح‌طلب مسلمان – البته بعضی‌‌ها‌شان آنروز‌ها و هنوز هم، «مارکسیست» هستند – نه آنزمان و نه تاکنون اینچنین که برای مبارزه با فاشیست غربی بر‌آمده است بر نیامد! چرا؟! چون مسلمان اگر حتی نوجوان مسلمان را و به حکم فقیه بکشد، این، مجاز و امر مبارک است! همین روزگار بهایی‌های کشور ولی‌فقیه را چرا نمی‌بینید؟ والله که اگر خون خیابان‌ها را بگیرد، اما، فقیه و فیلسوف‌اش راضی باشند باید شکر‌گزار بود!

عده ای از اصلاح‌طلبان ایران از اقدامات نخست وزیر نیوزلند در التهابی سخت افتاده‌اند. بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند در حمایت از فراخوان «فاشیست‌ستیزی» خانم نخست وزیر! گویی خواسته‌اند در فراست از فیلسوف غرب نشین‌شان پیشی بگیرند. بیانیه‌ای آنچنان پر حرارت که مردم ایران را دلگرم می‌کند. دلگرم میكند که بروند دوباره پشت این بزرگان جایگاه «انسان‌الهی» بیاستند و از آنها فرج طلب کنند.

فاشیست

وای که چقدر فاشیست بد است! خیلی پدیده‌ی هولناک و بیِرحمی است. فاشیست‌ عده‌ای را بی دلیل بد می‌بیند. البته بی دلیل هم نه! در تضاد با منافع خودش بد می‌بیند. سپس به کشتن و قتل عام آنها مشغول می‌شود. وسط راه می‌بیند نمی‌شود همینطوری آدم کشت! چون در بین خود فاشیست‌ها نیز چند تا که سرشان به تن‌شان می‌ارزد می‌پرسند «آخر چرا ما حق داریم دیگری را بکشیم؟» اینجاست که فاشیست بدنبال دلایل می‌گردد که اقناع دیگر فاشیست‌ها را ممکن سازد: اینهایی که می‌کشیم با ما سر پدر کشتگی دارند. برای آب و خاک ما مضر هستند، کم لیاقت‌تر، کم هوش‌تر، کم بضاعت‌تر از ما هستند. اگر جز این بود تابع ما بودند و راه خود را نمی‌رفتند و این همه ادعا نداشتند. اینها «فرهنگ ما، دین ما، تاریخ ما» را دشمن‌اند. و خلاصه فاشیست کور و چشم بسته به  ترویج این افکار و «ایدئولوژی»‌ خودش ادامه می‌دهد و می‌کشد و پیش می‌رود.

مثل همین جوان فاشیستی که از استرالیا بلند شده رفته نیوزلند تا مسلمان کشی بکند. به این نتیجه رسیده که مسلمان‌ها دشمن دین مسیح، دشمن فرهنگ غرب، دشمن آیین‌های آنگلوساکسون هستند و با اقدام خود خواسته است دیگران را هم ترغیب کند که در گوشه کنار جهان دست به این آدم‌کشی‌های کور بزنند. بروند مسلمانان بیگناه را بکشند. بابا دست کم چهار تا مسلمان مسلح و ارتش رفته و نظامی را می‌کشت! تف به غیرت‌اش! نامرد! از مسلمانان بیگناه بی سلاح بی پناه در مسجد برای خود قربانی ساخته است. جوان مجنون روانی که خیال کرده است می‌تواند به این راحتی از شر رقیب راحت شود!

دست کم وارد کادر دولتی می‌شد. از جمهوری اسلامی یاد می‌گرفت. با قانون و حساب و کتاب قلع و قمع می‌کرد. ببینید این برادارن اصلاح‌طلب چطور با آبروی خود تا امروز کنار این تصویه‌‌حساب‌های تاریخی و فرهنگی ملایان محکم و سفت ایستاده‌اند! چرا؟ چون تفاوت میكند کاری که با بهایی میكنی تا کاری که با مسلمان می كنی! کاری که با مسیحی نو‌کیش می‌کنی تا با مسلمان می‌کنی! کاری که با دگرباش جنسی میكنی تا با مسلمان می‌کنی! واقعا این غربی‌ها در این مدارس و در این هیاهوی آموزش حقوق بشر پس چی به این جوانان‌شان یاد می‌دهند؟ مسلمان صاحب کتاب است. صاحب دین الهی است. صاحب «سروش‌» است. صاحب خمینیِ سروش است. مسلمان صاحب تاریخ سراسر عظمت و شکوه اسلامی است. همینطوری بلند می‌شوی کورکورانه مسلمان بی‌گناه را می‌کشی که چه! مرگ بر این فاشیست! نابود باد این فاشیست! دست‌کم سری به کتب اهل شیعه بزنید از این مرد گنده‌ی پارسا، علم‌الهدی، از محمد خاتمی و از این چهره پاک مورد تایید اصلاح‌طلبان، ِرییسی بپرسید که بفهمید خون یک مسلمان با خون دیگران فرق دارد. مسلمان در نوک قله‌ای کمال و رسیدن به خداست. چرا؟! مسلمان است! اشهد گفته است! وارث آخرین پیامبر خداست!

امر خدا با امر آدمی دو تاست! در کشور ما ایران، یک چند هزار جوان و نوجوان در برابر امر و فرمان ولی فقیه ایستادند و نا فرمانی کردند. پسر هم نبودند فقط ها! بین‌شان دختر هم فراوان بود. اما در برابر امام زمان به گستاخی روی آورده بودند. بروید بخوانید ببینید چه بر سرشان آمد. تازه پول گلوله‌‌ای که به درون بدن آنها فرو رفته بود را از پدر و مادرشان هم گرفتند. قبر و تشییع جنازه بی تشییع جنازه، همینطوری ریختندشان توی گودال و خاک‌ را هم با لودر روی‌شان ریختند. … و صدای این برادران اصلاح‌طلب – البته بعضی‌‌ها‌شان آنروز‌ها (و هنوز هم) «مارکسیست» هستند – نه آنزمان و نه تاکنون اینچنین که برای مبارزه با فاشیست غربی بر‌آمده است بر نیامد! چرا؟! چون مسلمان اگر حتی نوجوان مسلمان را و به حکم فقیه بکشد، این، مجاز و امر مبارک است!

شهادت مسلمان تروریسم

اگر یک یا چند مسلمان، که البته چند هزار مسلمان از بین بیش از یک «میلیارد» مسلمان، گاهی دست به کارهایی از قبیل این کارهای فاشیستی می‌زنند، این فرق میكند. البته برادران اصلاح‌طلب ته دلشان را خدا می‌داند، اما همیشه محکوم کرده‌اند این کارها را! اما اینبار خون‌شان به جوش آمده است. والله که زمین مباد اگر مسلمان بی گناهی کشته شود. مگر ندیدید تظاهرات مسلمانان را که چطور محکوم کردند این عمل شنیع‌ روی داده در بلاد کفر را. بله، داشتیم می گفتیم که اقدام کور تروریستی مسلمان فرق می‌کند. کجا غربی‌ها اینگونه آدم‌های شجاع‌‌شهادتی دارند. از مسلمانان یاد گرفتند. تازه باز هم یاد نگرفتند! مسلمان انتحاری ایثاری خودش هم همراه قربانیان‌اش می‌رود تا به در بهشت روانه‌شان سازد. او شاهد بر مرگ و پایان جان عزیز مسلمانی‌اش به این عمل بزرگ دست می‌زند؛ در مترو، در قطار، در فرودگاه، بابا! آن بالا در آسمان در اوج مراودت با ملائک، در بازارها! و آنوقت کی را میكشد؟ کافران را. البته گاهی هم مسلمانان را مثل مواردی اندک که در عراق و افغانستان روی داده است.

مگر الکی است که هرگز تا به حال بندرت یا اصلا تظاهرات بزرگی از سوی مسلمانان را در محکوم کردن صد‌ها ترور‌‌ انتحاری شهیدانه القاعده، داعش و طالبان و … ندیده‌اید؟ ها؟ اما وای به روزی که چهار تاشکلک از پیامبر اسلام بکشند! ببینید تفاوت از کجاست تا به کجا؟ این، دین است. آخرین دین الهی! تاوان شکلک از پیامبرش با خون هر‌چه کافر است برابر می‌شود! فاشیست غلط می‌کند به گرد پای اینگونه مکتب شهادت برسد! همین داعشی‌ها! همین داعشی‌ها قبل از اینکه بریزند و بکشند و ببرند و … بماند، آیه‌های قرآن خدا را همه‌جا با برگه‌های کوچک پخش می کردند. بله بله، پخش می‌کردند!

نابود باد فاشیست

سکوت تا کی؟ بس است؟ باید جلوی فاشیست را گرفت. حالا که یک «ضعیفه‌ی احساساتی» آمده است فراخوان مبارزه با ناپاکی‌های فرهنگ غرب را داده است تا تنور داغ است باید چسباند. همینگونه که گروهی از این برادران غیور اصلاح‌طلب به فراست و رشادت دست یازیده‌اند.

مردم ما اکنون که بار دیگر شرافت و درستی اصلاح‌طلبان را دیدند باید به مکتب و آرزوهای پاک این فرزندان انقلاب باز تکیه نمایند و اینان را همان ناجیان فرار از این روزهای سخت بدانند. والسلام!

تحلیل/نقطه

۲۵ مارس ۲۰۱۹

منتشر شده در on 31 مارس 2019 at 12:13 ق.ظ.  دیدگاه‌ها برای … و صدای این برادران اصلاح‌طلب مسلمان – البته بعضی‌‌ها‌شان آنروز‌ها و هنوز هم، «مارکسیست» هستند – نه آنزمان و نه تاکنون اینچنین که برای مبارزه با فاشیست غربی بر‌آمده است بر نیامد! چرا؟! چون مسلمان اگر حتی نوجوان مسلمان را و به حکم فقیه بکشد، این، مجاز و امر مبارک است! همین روزگار بهایی‌های کشور ولی‌فقیه را چرا نمی‌بینید؟ والله که اگر خون خیابان‌ها را بگیرد، اما، فقیه و فیلسوف‌اش راضی باشند باید شکر‌گزار بود! عده ای از اصلاح‌طلبان ایران از اقدامات نخست وزیر نیوزلند در التهابی سخت افتاده‌اند. بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند در حمایت از فراخوان «فاشیست‌ستیزی» خانم نخست وزیر! گویی خواسته‌اند در فراست از فیلسوف غرب نشین‌شان پیشی بگیرند. بیانیه‌ای آنچنان پر حرارت که مردم ایران را دلگرم می‌کند. دلگرم میكند که بروند دوباره پشت این بزرگان جایگاه «انسان‌الهی» بیاستند و از آنها فرج طلب کنند. بسته هستند